online marketing campagne

Online marketing campagne inzetten?

Vraag de gratis Quickscan aan!

Team Nijhuis

Vraag de gratis Quickscan aan.

Een online marketing campagne is zeer waardevol voor het krijgen van meer naamsbekendheid, leads, omzet en om de positionering te versterken. Met online campagnes kun je grote aantallen mensen bereiken. In veel gevallen meer dan bij het adverteren in de krant. Maar welke marketingmiddelen zet je nu precies in? Team Nijhuis beschikt over de laatste ontwikkelingen en trends zodat je altijd het beste resultaat behaalt. Met de gratis Quickscan brengen wij in beeld wat het startpunt is en waar er kansen en mogelijkheden liggen. Samen kijken we hoe wij deze campagne voor jouw bedrijf succesvol kunnen inrichten. Ontdek het zelf.

100% Gratis en vrijblijvend. Je zit nergens aan vast

1 Team van experts voor al je vragen binnen Team Nijhuis

95% Van de aanvragers is zichtbaar gegroeid

Het doel van online campagnes

Zoals zojuist al even genoemd, worden online campagnes vaak ingezet voor het creëren van veel bereik. En om potentiele nieuwe klanten aan te spreken. Door een campagne op een breed publiek in te zetten, soms losstaand van de dienstverlening van het bedrijf zelf, kan men ook andere, eerder onbereikte, groepen mensen aanboren. De belangrijkste doelen op een rij:

 • Meer naamsbekendheid genereren voor een merk
 • Nieuwe klanten winnen
 • Meer omzet uit bestaande klanten genereren; retentie
 • Een merk een andere lading meegeven, de positionering versterken

Meer naamsbekendheid genereren voor een merk

Door een online campagne te lanceren, in veel gevallen verbonden met een win-actie, kunnen enorm veel mensen bereikt worden. De belangrijkste katalysator is vaak Social Media en, afhankelijk van budget, TV-reclame. Doordat in Nederland het social media gebruik enorm hoog is, is het mogelijk via deze kanalen enorme aantallen mensen te bereiken. Meestal is het aan te raden om te kiezen voor interactiviteit met de doelgroep, op een originele manier.

Deze interactiviteit zorgt ervoor dat deelnemers de campagne gaan delen in hun eigen netwerk, waardoor aan de zijlijn, als secundair doel, meer potentiële klanten bekend worden met het merk in kwestie. Daarnaast zijn sommige campagnes zo te vormen dat ze een minder commerciële inslag hebben, en door een originele of unieke boodschap nieuwswaarde hebben. Blogs en websites, soms zelfs TV-programma’s brengen deze campagnes ter sprake, waardoor de naamsbekendheid van het merk stijgt.

online-marketing-campagne

Nieuwe klanten winnen

Een ander doel van een online campagne is het genereren van nieuwe klanten. Mensen komen door de campagne in aanraking met het bedrijf achter deze campagne. De crux is dan ook het verweven van de hoofdtaak van het bedrijf in de communicatie van de campagne zelf.

Wil jij een online marketing campagne starten, maar weet je niet zo goed welke middelen je kunt inzetten? Vraag de gratis Quickscan aan. We helpen je graag!

Gratis Quickscan aanvragen

Meer omzet uit bestaande klanten – retentie

Een ander belangrijk doel van online marketing campagnes is het creëren van meer betrokkenheid bij de huidige klantengroep. In het geval van de Summer Selfie campagne was e-mailmarketing een manier waarop alle bestaande klanten gemakkelijk betrokken konden worden bij de Summer Selfie campagne. Los van de deelname aan de campagne, werd bij deze klantengroep opnieuw een top-of-mind positie voor Onlinemakeup.nl gecreëerd. Daarnaast werd in de e-mailmarketingsoftware een doelgroep gecreëerd speciaal voor deelnemers aan de campagne, gegenereerd door een nieuwsbriefaanmelding in de laatste stap van het aanmeldproces. Deze groep kwam vervolgens in de reguliere communicatie terecht, waar Onlinemakeup.nl wekelijks of twee-wekelijks commerciële nieuwsbrieven verzorgd. E-mailmarketing is bij Onlinemakeup.nl verantwoordelijk voor bijna 20% van de totale maandelijkse omzet.

Een merk een andere lading meegeven, de positionering versterken

Online marketing campagnes bieden daarnaast ook de mogelijkheid het merk een andere lading mee te geven. Op een nieuwe, frisse manier het merk op andere wijze onder de aandacht te brengen. Met als doel dat mensen op een ander manier naar het merk gaan kijken.

Deze vorm van online branding hebben onder andere gerealiseerd voor onze klant Ten Cate. In 2013 hebben we de Moeder van het Jaar Verkiezing gelanceerd, waarbij Ten Cate zowel initiator en sponsor was.

Deze marketing campagne, gecentreerd om Moederdag, had als doel moeders in het zonnetje te zetten. Kinderen kregen de mogelijkheid een foto van zichzelf met moeder in te zenden, inclusief een omschrijving waarom hun moeder dé Moeder van het Jaar zou moeten zijn. Het doel hiervan was Ten Cate, in de vorm van het eigen merk TC World of Woman, meer naamsbekendheid te geven bij de doelgroep, met een sympathieke inslag.

5 tips voor verbeteren online marketing

Een aantal interessante cijfers, die het nut van een dergelijke online marketing campagne onderstreept:

 • 52.000 bezoekers
 • Meer dan 18.000 stemmen
 • 375 deelnemers
 • Omzetstijging in de TC World of Woman webwinkel
 • Veel besproken campagne op websites en blogs

Redenen voor een online campagne

1. Alles is meetbaar

Vrijwel het grootste voordeel van een online campagne is het feit dat via online marketing alles meetbaar is. De inzet van budget vertaalt zich direct naar bezoekers en, indien van toepassing, deelnemers. Dit staat in essentie haaks op ouderwetse campagnes, waarbij advertising in print en op TV de hoofdmoot waren. Door de regel genomen was het altijd gokken wat de impact van de inzet van deze middelen was. Doordat alles online meetbaar is, is het ook mogelijk bij te sturen wanneer bepaalde zaken niet lopen zoals het zou moeten. Een online marketing voorbeeld zoals eerder aangegeven was de Summer Selfie campagne: waarbij bleek dat veel deelnemers afhaakten bij de laatste stap die schijnbaar teveel moeite kostte. Dit was een relatief kleine ingreep, waar weinig kosten mee gepaard gingen. Een advertentie in een krant opnieuw plaatsen met een aangepaste boodschap is van heel andere orde: die heeft direct een enorme impact op de kosten van een campagne.

2. Een enorm bereik

Daarnaast is het zo dat via online campagnes enorme aantallen mensen bereikt kunnen worden. In sommige gevallen meer dan het adverteren in kranten. Waarbij mensen ook met een hele andere aandacht kijken naar online advertenties. Google advertenties kunnen een direct verband met een te ondernemen actie. In marketing termen een Call-to-Action die direct, door middel van een simpele klik, de consument of potentiele klant naar de juiste pagina leidt. Via een advertentie in printmedia wordt meer eigen initiatief gevraagd van de lezer.

Inbound marketing overleg

We zien vooral enorm goede resultaten bij de integratie van Facebook Advertising in online campagnes. Immers, vrijwel iedere Nederlander is aanwezig op Facebook. Via Facebook Advertising is het mogelijk obv interesses direct de juist doelgroep te targetten. Facebook breidt deze mogelijkheden steeds verder uit om voor de adverteerder een steeds gerichtere doelgroep te creëren.

Hierdoor is het dus mogelijk om online gericht te adverteren. Vaak gaat het niet meer om aantallen, maar om de juiste groep mensen te bereiken: daar is de kans het grootst dat daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Een goed voorbeeld is het campagnestramien dat we ontwikkeld hebben voor Korda Europe BV. Deze gigant in equipment voor karpervissers vroeg ons om een online campagne te ontwikkelen. De hengelsport wereld is relatief traditioneel wanneer het op media aankomt, met name aan de retail kant. Korda wou graag het eerste vooraanstaande merk zijn wat het voortouw nam op zoekmachine marketing gebied. Het campagnestramien stelt Korda in staat zelf campagnes te realiseren voor een 4-tal submerken, inclusief Korda zelf. Via deze campagnes is het mogelijk voor een bezoeker een gepersonaliseerde voucher te downloaden, die vervolgens ingeleverd kan worden bij één van de aangesloten hengelsportzaken.

Bij de eerste campagne voor Trakker, een submerk van Korda, vielen ons een aantal zaken op:

 • Door middel van Display Advertising via Google AdWords was het mogelijk precies de juiste groep te benaderen. We zagen dit terug in het enorme bereik wat gecreëerd was: meer dan 850.000 vertoningen.
 • Ook zagen we een enorme toename in zoekverkeer op het product waar de campagne op gericht was, terwijl het voorheen bijna nihil was.
 • Echter, we zagen ook al vrij snel dat vouchers niet werden aangevraagd via de campagne website. We vroegen ons af wat precies hiervan de oorzaak was en hebben nog eens kritisch gekeken naar de specifieke campagne. Ook zijn diverse karpersvissers geïnterviewd om een blik te werpen op de huidige campagne.
 • Wat met name naar voren kwam was de manier waarop de boodschap verpakt was. Tekstueel leek men een aankoopverplichting van het product aan te gaan, wanneer men de voucher ging downloaden.
 • Daarnaast leek adverteren met AdWords niet de juiste manier om mensen een voucher te laten aanvragen; Google AdWords marketing is meer gericht op daadwerkelijke conversie. We zijn gewend een aankoop te doen, als we doorklikken vanuit een productgerichte advertentie in Google zelf.

Een vernieuwde campagne ging korte tijd later live, waarbij qua tekst heel duidelijk werd gemaakt dat het louter een coupon betreft waarmee je een freebie kan krijgen in een hengelsportzaak. Ook werd besloten, als een pilot, Facebook Advertising te gebruiken met een specifieke nadruk op de coupon. De pilot werd in Frankrijk gelanceerd, waar de actie eerder het minst succesvol was.

Wil jij een online marketing campagne starten, maar weet je niet zo goed welke middelen je kunt inzetten? Vraag de gratis Quickscan aan. We helpen je graag!

Gratis Quickscan aanvragen

Na deze pilot van 1,5 week bleek dat via Facebook een zeer groot bereik werd gecreëerd. Maar ook, wat we wilden, veel interactie, en veel clicks naar de campagnewebsite. En nog beter: veel aanvragen van de coupon; een bewijs dat mensen gewend zijn Facebook te gebruiken voor dergelijke acties.

Beheersbare kosten

Een ander belangrijk voordeel, met name vanuit het perspectief van bedrijven, zijn de AdWords kosten van een online campagne. Het ontbreken van kosten voor traditionele massamedia zorgt ervoor dat succesvolle online campagnes toegankelijk zijn voor een veel breder scala aan ondernemingen; Ook in het MKB bijvoorbeeld, of middelgrote webwinkels.

Daarnaast zijn de kosten voor techniek uiterst beheersbaar. Je hebt de mogelijkheid een campagnewebsite zo basic of uitgebreid als mogelijk is te maken. Een volledig geïntegreerde online campagne kunnen we vaak al realiseren vanaf zo’n € 12.000. Terwijl voor een campagne gericht op massamedia al gauw enkele tonnen nodig zijn.

Huisstijl overleg Team Nijhuis digital marketing

Wel is er een sterk verband tussen massamedia en het succes van online campagne aanwezig. Recent onderzoek wijst dit opnieuw uit: de naamsbekendheid en exposure die een TV reclame genereert is niet vergelijkbaar qua impact met andere media.

De rol van AdWords bij online campagnes

AdWords adverteren heeft een enorm belangrijke rol bij de meeste online campagnes. Een AdWords campagne om een merk meer naamsbekendheid of online branding te geven is afhankelijk van het zoekverkeer wat dagelijks via Google plaatsvindt. Immers, door op deze plek direct vindbaar in Google te zijn bereik je precies de juiste doelgroep: een doelgroep die al een actieve vraag heeft naar het product, of een specifiek dienst. Daarnaast is door middel van Display en YouTube Advertising, Google AdWords het ideale middel om veel gericht verkeer te genereren. Vaak zien we dat deze secundaire mogelijkheden van AdWords nog veel te weinig worden ingezet.

Denk bijvoorbeeld aan het achterna zitten van een mogelijke deelnemers van een online campagne, die nog nét het laatste duwtje in de rug nodig heeft om mee te doen. Maar denk ook simpelweg aan bezoekers van een nieuwe website die nog net iets meer overtuiging nodig hebben een contactaanvraag in te dienen of een product aan te schaffen: een video via YouTube of pakkende banners via Display Advertising zijn enorm geschikt om dit laatste zetje te geven en top-of-mind positie te bereiken en te behouden.

Verder over de rol van massamedia

Met name wanneer we gevraagd worden een volledig nieuw merk in de markt te zetten, adviseren we toch budget vrij te maken voor traditionele massamedia. Het is niet voor niets dat er tegenwoordig veel TV-reclames zijn van vergelijks websites of grote webwinkels. Uiteindelijk zitten er vrijwel 16 miljoen Nederlanders dagelijks enige tijd voor de buis en zorgt de aanwezigheid op dit medium voor een enorme toename aan online verkeer. TV-reclame is ook een bewijs van je volwassenheid als merk; als men toegang heeft tot budgetten voor reclame op TV, en niet alleen online campagnes, wordt je door de regel genomen als betrouwbaar en serieus gezien.

Video als katalystor voor online campagnes

Niet alleen TV-reclame, maar ook advertising met online video’s is zeer succesvol. In een video valt binnen 1 minuut veel meer duidelijker te maken dan in een artikel, blogpost of tekstblok op een website of in een advertentie. Daarnaast, door het bewegende beeld, pakt een video veel sneller de aandacht. Onderzoek laat overigens wel zien dat mensen vatbaarder zijn voor TV-reclames, puur vanwege het feit dat we gewend zijn aan het zien van reclames op TV en dit als acceptabel en betrouwbaar ervaren.

Voor onze recent campagne voor Gameshop Twente hebben we bijvoorbeeld een korte video laten maken voor YouTube en Facebook Advertising. Voor YouTube noemen we dit een pre-roll video. Deze korte advertentievideo over een ‘3 halen = 2 betalen’ actie werd vertoond op twee manieren: enerzijds via remarketing, anderzijds via thematisch adverteren.

Wil jij een online marketing campagne starten, maar weet je niet zo goed welke middelen je kunt inzetten? Vraag de gratis Quickscan aan. We helpen je graag!

Gratis Quickscan aanvragen

Remarketing is een techniek waarmee bezoekers van een website via andere websites opnieuw met, in dit geval, Gameshop Twente in aanraking komen. In ons geval hebben we ingezet op YouTube advertising: bij het bekijken van YouTube video’s, wat enorme veel mensen dagelijks doen, werd vooraf een korte video advertentie vertoond van de 3=2 actie als men de webwinkel wel bezocht had zonder een aankoop te doen.

Thematisch adverteren is daarentegen het vertonen van een preroll video bij relevante video’s die de doelgroep van Gameshop Twente bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan game reviews, of gameplay video’s en podcasts over games. Op deze manier creëer je een enorme hoeveelheid bekendheid over deze actie bij precies de juiste doelgroep. De Gameshop Twente video werd daardoor via Youtube meer dan 350.000 keer (!) vertoond. Deze enorme aantallen geven opnieuw aan wat de waarde is van online campagnes voor een merk. En dit gigantische aantal stond tegenover € 3.000 mediabudget aan kosten: dat is € 0,008 per bezoeker: vele malen lager dan bijvoorbeeld een advertentie in de krant of een tijdschrift. En daarbovenop was precies meetbaar hoe vaak men uiteindelijk vanuit deze video doorklikte naar de webwinkel en een aankoop deed.

Hulp nodig met het opzetten van een online marketing campagne?

Benieuwd waar er online kansen liggen voor jouw bedrijf? Vraag de gratis Quickscan aan en ontdek alle mogelijkheden!

Vraag gratis Quickscan aan!

Hoe start je met een online marketing campagne?

Wil je weten of er voor jouw merk of bedrijf veel winst te behalen valt met een goed ingerichte online marketing campagne? Wil je online meer leads, een betere positionering, meer omzet en meer naamsbekendheid? Als digital marketing expert zijn we Google Premier Partner en werken we intensief samen. Zo heb je altijd de garantie dat de campagne is voorzien van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Met de gratis Quickscan kijken wij vrijblijvend mee. We brengen kansen, mogelijkheden en verbeterpunten in kaart voor jouw bedrijf. De aanbevelingen uit deze Quickscan leiden altijd tot meer resultaat. Vraag hem dus snel aan!

Gratis quickscan aanvragen om achter kansen en verbeterpunten te komen voor marketing

150+ bedrijven die groeien dankzij ons

Team Nijhuis

Maak kennis met onze klanten waarvoor wij een online marketing campagne hebben ingericht

Als Google Premier Partner bureau helpen we veel verschillende bedrijven met het inrichten van een online marketing campagne. Dit doen we om groei te realiseren op het gebied van leads, omzet, naamsbekendheid en positionering. Ontdek de verhalen van onze klanten.

Westfalen - samenwerking- Team-Nijhuis-marketingbureau-uitgelicht

Westfalen Gassen Nederland BV

Internet speelde bij Westfalen Gassen geen enkele rol in het commerciële proces. De concurrentie liep hierin voor. Aan Team Nijhuis de uitdaging om Westfalen Gassen beter op de (Nederlandse) kaart te zetten, het aantal contactaanvragen (leads) te verhogen en nieuwe markten te verkennen. Het aantal contactaanvragen is flink toegenomen en nieuwe doelgroepen zijn bereikt. Doelgroepen waar Westfalen Gassen in eerste instantie niet eens van op de hoogte was.

Lees meer

3t-samenwerking-team-nijhuis-marketingbureau-uitgelicht

3T

De technische B2B sector is niet een van de makkelijkste sectoren.3T vroeg Team Nijhuis mee te denken over het vergroten van de online vindbaarheid van het bedrijf onder hun B2B doelgroep. Inmiddels weten dankzij de samenwerking met Team Nijhuis meer relevante bezoekers 3T te vinden op de relevante termen. Door de verhoging van het verkeer is het aantal aanvragen dat binnen is gekomen via de website hoger geworden.

Lees meer

management-drives-samenwerking-team-nijhuis-marketingbureau-uitgelicht

Management Drives

In elke branche wordt digitale marketing belangrijker. Ook binnen de adviesbranche. Management Drives zette nog niet zoveel digitale marketing in, maar had al wel een kleine Ads campagne. Het doel van de samenwerking met Team Nijhuis? Meer leads uit hetzelfde Ads budget. De Ads campagne is opnieuw ingericht en rendeert veel beter. Dit resulteert in een stijging van ruim 31% met betrekking tot het aantal binnenkomende leads.

Lees meer

1973 Sinds 1973 laten wij bedrijven succesvol groeien met de inzet van digitale marketing.

39 Digitale marketing experts werken elke dag vol passie en plezier voor onze klanten!

2 Voor het 2e jaar op rij #2 digital agency van Nederland (Fonk, 2018).

150+ Tevreden klanten met een klanttevredenheid van 9.2

Bekijk alle cases

Klanten aan het woord

Wij bestaan om onze klanten te laten groeien. Dat doen wij op veel verschillende manieren op het gebied van digitale marketing én met succes, zo blijkt uit onze tevreden klanten.

We exists to let your business grow

We exist to let your business grow

"We waren op zoek naar één bureau voor alle disciplines (zowel on-  als offline marketing) mét aansprekend portfolio. Een fijne bijkomstigheid is dat Team Nijhuis bekend is met de Duitse taal en cultuur. Het eerste jaar van onze samenwerking bestond vooral uit het ontwikkelen van een strategie, concept en huisstijl. In dit traject is gezamenlijk geïnvesteerd met als gevolg dat Team Nijhuis nu goed bekend is met onze onderneming, mensen en markten. Het contact is prettig en de bereikbaarheid uitstekend. We hebben mede dankzij Team Nijhuis een vliegende start gemaakt in de Nederlandse markt. Binnen de markt van service- en garantieconcepten zijn we een gevestigde naam geworden."

Raimond Oude Egberink Managing Director - Wertgarantie Nederland

"Wij herkennen ons in de ambitie van Team Nijhuis. Dit is ook de voornaamste reden waarom we voor Team Nijhuis hebben gekozen. Vooraf verwachtten wij een goede samenwerking, proactief meedenken, betrokkenheid (proces) en uiteindelijk het behalen van doelstellingen (doel). Tot nu toe bevalt de samenwerking met Team Nijhuis heel goed. Ik ervaar Team Nijhuis als een betrokken, proactieve en professionele partij die ons ontzorgd op onlinemarketinggebied. Met veel dank ook aan de deskundigheid van Stéphanie Balk. Het proces verloopt tot op heden uitstekend en ik zie Team Nijhuis echt als een pareltje onder onze leveranciers waar vele anderen nog van kunnen leren."

Landgoed-de-wilmersberg-githa-team-nijhuis-marketingbureau

Githa van Vilsteren Marketing manager - Landgoed de Wilmersberg

Meer klanten aan het woord

Benieuwd hoe wij jouw online marketing campagne opzetten?

Door het aanvragen van de gratis Quickscan komt u er snel achter. We kijken met de Quickscan naar de kansen en mogelijkheden voor uw online marketing campagne. En dit is geheel kosteloos en vrijblijvend. Dus kom hem snel ontdekken en vraag de Quickscan aan.

Bel 074 - 265 99 99 of vraag de scan hier aan!

Vraag de gratis Quickscan aan.

Met de gratis Quickscan ontvang jij advies over je online marketing inzet. Wij brengen graag de kansen en verbeterpunten in kaart. Vraag de Quickscan gratis aan. Je zit nergens aan vast!

Klanten beoordelen Team Nijhuis met een 9/10 (67 beoordelingen ) Feedback Company

Michelle

Kan ik je helpen?

Quickscan aanvragen