huisstijl ontwikkelen

Nieuwe huisstijl laten ontwikkelen?

Vraag de gratis Quickscan aan

Team Nijhuis

Vraag de gratis Quickscan aan.

Een huisstijl is erg belangrijk voor jouw bedrijf, want het weerspiegelt de persoonlijkheid van het bedrijf.  Bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl is het van belang stil te staan wat je wilt uitstralen als bedrijf.  Een goede huisstijl bestaat uit vaak uit zeven elementen. Deze elementen zijn: het logo, de pay-off of descriptor, het kleurgebruik, het lettertype, de lay-out, de fotografische stijl en geluid.  Onze ervaren creatieve afdeling denkt graag mee voor een perfect aansluitende huisstijl die bijdraagt aan  je (online) vind- en herkenbaarheid.

100% Gratis en vrijblijvend. Je zit nergens aan vast

1 Team van experts voor al je vragen binnen Team Nijhuis

95% Van de aanvragers is zichtbaar gegroeid

Wat kost een huisstijl of logo?

De kosten voor een huisstijl design variëren sterk. Dit start vanaf een paar honderd euro tot enkele tonnen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de prijs voor een auto. Een tweedehands klein model kan al vanaf een paar honderd euro beschikbaar zijn, terwijl ook dure auto’s van enkele tonnen te vinden zijn.

De kosten voor een huisstijl of logo ontwikkeling hangen af van verschillende zaken:

 • Kennis, ervaring en bekendheid van het bureau en/of de ontwerper (opdrachtnemer). De kennis en ervaring van een partij die de huisstijl ontwikkelt speelt een grote rol in de prijs voor een huisstijl design of logo ontwikkeling. Wanneer een partij goed bekend staat, veel kennis heeft van huisstijlontwikkeling methoden en ook veel ervaring heeft, zal een huisstijl duurder zijn dan wanneer deze door een minder ervaren partij gemaakt wordt.
 • Daarnaast spelen de wensen van de opdrachtgever natuurlijk een grote rol in de hoogte van de logo kosten. Wanneer de huisstijl op veel middelen moet worden toegepast en je zeker wilt zijn van de kwaliteit van de huisstijl zal hier een hoger prijskaartje aan hangen dan wanneer minder zaken van belang zijn. Houd er in ieder geval altijd rekening mee dat een merk of bedrijf in de toekomst kan groeien, waardoor toepassingen die nu niet voorkomen ineens wel van toepassing kunnen zijn. Het is van belang hier al bij het ontwerp van het logo voor uw bedrijf en het huisstijl design rekening mee te houden. Vraag in alle gevallen éérst een offerte op voordat u een huisstijl of bedrijfslogo laat maken.

Wat is de huisstijl betekenis voor mijn bedrijf en wat kost een huisstijl of logo bij Team Nijhuis? Om daar achter te komen dient u een offerte voor huisstijl ontwikkeling voor uw bedrijf aan te vragen. Wij zullen echter niet alleen middels een offerte vertellen wat een nieuwe huisstijl gaat kosten voor uw bedrijf, maar u ook haarfijn en eerlijk uitleggen wat deze jou op kan leveren.

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Onderdelen van een huisstijl

Bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl is het van belang stil te staan bij onderdelen die hierin zitten. Een goede huisstijl bestaat uit vaak uit zeven elementen. Deze elementen zijn (1) het logo, (2) de pay-off of descriptor, (3) het kleurgebruik, (4) het lettertype, (5) de lay-out (6) de fotografische stijl en (7) geluid.

1. Logo

Het logo van een bedrijf is het meest visuele en herkenbare element van een huisstijl. Deze wordt in elke huisstijldrager gebruikt. Bij het ontwikkelen van een huisstijl wordt dan ook veel aandacht aan logo ontwikkeling besteed.

Digitale marketing adverteren overleg

Wanneer producten of diensten moeilijk te onderscheiden zijn van concurrerende aanbieders, kan het symbool van een organisatie het centrale element zijn dat toegevoegde waarde creëert. Een wit petje is gewoon een wit petje, maar een wit petje met een Nike logo is een Nike petje, waarvoor mensen gerust een tientje meer betalen. Dit maakt de logo ontwikkeling een belangrijk onderdeel van het huisstijlontwikkelingsproces. Het logo is tevens het meest onderscheidende element op een product en daarmee het meest onderscheidende element van een merk. Een bedrijfslogo is vaak opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een woordmerk en/of een beeldmerk.

Woordmerk

Het woordmerk is dat deel van een merk dat de benaming (van een organisatie of haar product/dienst) vertegenwoordigt. Bijna alle logo’s omvatten in ieder geval een woordmerk. Merken die alleen een woordmerk en geen beeldmerk gebruiken zijn bijvoorbeeld Nokia en Prada. Voorbeelden van merken die zo sterk zijn dat zij geen woordmerk meer nodig hebben zijn merken als McDonald’s, Shell en Nike.
Een woordmerk wordt tijdens logo ontwikkeling meestal opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk typografie en kleur. Door met deze twee elementen te spelen kunnen oneindig veel combinaties en variaties gemaakt worden en kan zelfs aan een simpel woordmerk een symbolische, visuele betekenis gegeven worden.

Beeldmerk

Het beeldmerk in een logo is de visuele weergave van de organisatie. Het communiceert de eigenschappen van een organisatie en zorgt voor herkenning en herinnering. Veel logo’s hebben een diepere betekenis die op het eerste ogenblik niet direct opvalt, maar ons onbewust wel beïnvloedt. Zo hebben veel logo’s een verborgen stijgende lijn of een pijl naar boven of rechts. Dit worden associatieve vormen genoemd. In onze westerse cultuur associëren we deze stijgende lijnen en pijlen namelijk met vooruitgang, groei en innovatie (Bron: Do the logo motion – Bolhuis, Kara & Sparrius). Voorbeelden hiervan zijn de logo’s van FedEx, Enexis, Adidas en Akzo Nobel. Bij een internationale onderneming is het belangrijk dat beelden en symbolen goed bestudeerd worden voordat zij gebruikt worden tijdens het logo ontwikkelen.

huisstijl-ontwerpen-adwords-uitbesteden-Team-Nijhuis

Sommige beelden en symbolen hebben in andere landen en culturen namelijk heel andere, misschien wel negatieve, betekenis, waar u als organisatie natuurlijk niet mee geassocieerd wilt worden.

Daarnaast lezen mensen niet in alle landen van links naar rechts, waardoor ook stijgende lijnen en pijlen die in onze cultuur voor vooruitgang staan, in andere landen juist met achteruitgang en neergang geassocieerd worden. Om die reden gebruikt bijvoorbeeld FedEx in Arabische landen een ander logo, waarin de pijl niet naar rechts maar naar links wijst. Een schoolvoorbeeld van weldoordachte logo ontwikkeling.

2. Pay-off | Descriptor | Slogan

Een logo ontwikkelen is slechts één onderdeel van een nieuwe huisstijl. Het tweede element van een huisstijl ontwikkeling is de ondertitel van het merk. Deze kan zijn in de vorm van een pay-off of een descriptor. De pay-off, pay-off line of baseline is een benaming die gehanteerd wordt voor de zin die achter een merknaam geplaatst wordt. Vooral bij niet beschrijvende merknamen kan de pay-off gebruikt worden om kort en bondig te communiceren waar het merk voor staat. Voorbeelden van pay-offs zijn ‘Gewoon bij Albert Heijn’, ‘Echt Hema’, ‘Er is geen betere’ van Miele of ‘Even Apeldoorn bellen’ van Centraal Beheer. Een descriptor is een korte uitleg van wat een organisatie is of doet. Een dergelijke descriptor zien we bijvoorbeeld veel bij advocaten, accountants en notarissen.

Naast pay-off en descriptors hanteren veel organisaties ook een slagzin of slogan. Een slagzin of slogan is een kernachtige tekst die wordt gebruikt voor reclamedoeleinden. Vaak wordt een slagzin voor een kortere periode gebruikt, bijvoorbeeld in een campagne. De slagzin is daarmee een (verbale) uiting van de marketingdoelstellingen van een merk of een organisatie. Een voorbeeld van een slagzin is ‘Zomerhits’ van Albert Heijn of ‘Van huis uit meegekregen’ van Peijnenburg.

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

3. Kleur

Kleur is een belangrijk onderdeel van huisstijlen. Het zorgt ervoor dat de herinnering en herkenning van een merk wordt vergroot en dat associatieve en symbolische informatie over een organisatie overgebracht kan worden. Daarnaast onderscheidt kleur de organisatie van haar concurrentie en is het in staat de houding en het gedrag van de consument te beïnvloeden.

Blauw is een van de meest populaire kleuren binnen logo ontwikkeling. Dit is niet geheel onlogisch, blauw staat van nature voor betrouwbaarheid, waarheid en waardigheid. Opvallend is dat als een van de grote concurrenten van een organisatie voor de kleur blauw kiest, dit bedrijf zelf dan vaak voor rood gaat. Op deze wijze wordt bij het logo ontwikkelen rekening gehouden met de identiteit van de organisatie, maar ook met haar omgeving. Logo ontwikkeling – en huisstijl ontwikkelen in het algemeen- is dan ook een proces waarbij de concurrentie niet over het hoofd moet worden gezien.

Primaire en secundaire kleuren

Veel merken gebruiken naast hun primaire kleur ook secundaire kleuren in merkuitingen. Door meerdere kleuren te gebruiken kan een opvallender en aantrekkelijker merkbeeld gecreëerd worden. Wel is het belangrijk dat primaire en secundaire kleuren goed op elkaar afgestemd zijn en op een consistente manier gebruikt worden om verwarring bij de consument te voorkomen. Kiezen voor kleur hoeft niet per se. Tegenwoordig gebruiken steeds meer merken een grote verscheidenheid aan kleuren in hun primaire kleurgebruik. Voorbeeld hiervan zijn Ziggo en Hema. Laatstgenoemde heeft er in haar logo ontwikkeling voor gezorgd dat het logo in een eindeloos aantal kleuren kan worden toegepast.

nieuwe huisstijl kleuren

4. Typografie

Typografie is de vorm van de letters/het lettertype dat in huisstijlen gebruikt wordt. Hierbij worden vaak twee soorten typografieën onderscheiden, namelijk een typografie voor het woordmerk in de logo ontwikkeling en een typografie voor alle overige teksten in communicatie-uitingen.

Ook een goed passende typografie kan positief bijdragen aan de visuele identiteit van een organisatie. Zo kunnen typografieën bijvoorbeeld verschillen van modern tot klassiek, van gracieus tot strak, van persoonlijk tot zakelijk, enzovoort. Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is dat de uitstraling van het lettertype tijdens het logo ontwikkelen en de huisstijl van een organisatie overeenkomt met de identiteit van een organisatie.

Wanneer een formele, wat meer klassieke organisatie een zeer modern lettertype kiest bij haar logo ontwikkeling, kan dit onbewust voor verwarring zorgen bij de consument. Het imago van het bedrijf komt dan niet overeen met de visuele uitstraling in het logo.

5. Stijlelementen

Met stijlelementen worden alle losse onderdelen van een huisstijl bedoeld die niet onder de logo ontwikkeling vallen, maar wel op alle huisstijldragers toegepast worden. Denk hierbij aan een bepaalde opmaak of het gebruik van bepaalde lijnen, vlakken of andere vormen. Stijlelementen kunnen bij consistent gebruik sterk bijdragen aan de herinnering en herkenning van een merk.

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

6. Fotografie

Fotografie speelt vaak een prominente rol in communicatie items. Fotografie is in staat een verhaal te vertellen en kan heel goed gebruikt worden om een bepaald gewenst gevoel over te brengen. Door bijvoorbeeld een specifieke fotografische stijl te kiezen voor de huisstijl van een bedrijf en deze consistent door te voeren, kan ook fotografie bijdragen aan de herinnering en herkenning van een organisatie.

Fotografie bestaat veelal uit drie dimensies namelijk (1) inhoud, (2) vorm en (3) manipulatie. Door met aspecten binnen deze drie dimensies te spelen kan een opvallende en voor de organisatie typerende fotografische stijl ontwikkeld worden.

7. Inhoud

Door in foto’s altijd voor een bepaald thema of een bepaalde locatie, casting of styling te kiezen kan een opvallende en onderscheidende fotografie stijl ontwikkeld worden. Ook specifieke gezichts- en lichaamsuitdrukkingen die in alle foto’s terugkomen, kunnen hieraan bijdragen.

Grafisch vormgevers Team Nijhuis studie huisstijl ontwikkeling

8. Vorm

Door te spelen met perspectief, diepte, focus, close-ups en crop kan een specifiek voor de organisatie
kenmerkend beeld neergezet worden.

9. Manipulatie

Door foto’s altijd op een specifieke manier te manipuleren, door bijvoorbeeld te spelen met kleur, licht en contrast kan ook een onderscheidend beeld neergezet worden dat typerend is voor een organisatie en daardoor bijdraagt en de herinnering en herkenning van een merk.

10. Geluid

Naast de standaard fysieke elementen van een huisstijl, zoals de logo ontwikkeling, kan ook geluid tot de huisstijl van een organisatie behoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclametunes op radio en tv. Door geluid consistent in te zetten kan ervoor worden gezorgd dat audiotunes na verloop van tijd direct geassocieerd worden met de bijbehorende organisatie. Voorbeelden van sterke merkgebonden audiotunes zijn die van HP en KPN.

Kosten

Wat kost een huisstijl of logo ontwikkelen bij Team Nijhuis? Het aanvragen van een offerte voor een nieuwe huisstijl voor jouw bedrijf geeft antwoord op deze vraag. Wij gaan daarnaast graag met jou om tafel om de voordelen en kansen van een logo en huisstijl voor jouw bedrijf door te spreken.

Huisstijlontwikkelingsproces

Bij het ontwikkelingsproces van een huisstijl worden vijf fases doorlopen. Deze fases zijn weergegeven in onderstaand model. In de hierna volgende paragrafen zal worden ingegaan op elke fase.

Fase 1: Strategie

De eerste stap van een nieuwe huisstijl begint altijd bij de strategie. Zonder goed na te denken over wat een huisstijl moet uitdragen en waar een organisatie met een huisstijl naartoe wil kan geen goede huisstijl ontwikkeling plaatsvinden. Zo leidt ongefundeerde logo ontwikkeling waarschijnlijk tot spijt achteraf. Het is het dus belangrijk om stil te staan bij de identiteit van de organisatie.

Belangrijke vragen die hierbij gesteld worden zijn:

 • Wie zijn we als organisatie?
 • Waar willen we naartoe?
 • Wie zijn onze doelgroepen?
 • Wat willen we uitdragen?

Door vooraf over de antwoorden van deze vragen na te denken kan een goede eerste stap worden gezet richting een doordachte huisstijl en logo ontwikkeling.

Team samenwerken ontspannen overleg

Onderzoek

Naast het stilstaan bij de identiteit van het bedrijf, is het ook belangrijk om te achterhalen hoe het imago van de organisatie eruit ziet. Dit kan door het doen van imago-onderzoek. Op basis van de resultaten van dit imago-onderzoek kan gekeken of het daadwerkelijke imago wel aansluit bij het gewenste imago van een organisatie. Stel dat het daadwerkelijke imago van een bedrijf wat ouderwets is, kan door middel van een nieuwe moderne huisstijl een eerste stap gezet worden in het behalen van het gewenste, meer gunstige, imago.

Veelal is de naam van een bedrijf ook het merk van de organisatie. Aangezien veel bedrijven bestaan uit verschillende onderdelen en divisies en daarnaast ook verschillende submerken, producten en diensten in hun portfolio hebben, is het verstandig om in het huisstijlontwerp rekening te houden met deze merkarchitectuur.

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Merkarchitectuur

De merkarchitectuur van een organisatie is de manier waarop merken, diensten, producten en divisies in een portfolio georganiseerd zijn. Het laat zien hoe een merk/bedrijf gestructureerd is en hoe verschillende merken aan elkaar en aan het moedermerk gerelateerd zijn.

In de praktijk worden drie vormen van merkarchitectuur onderscheiden, dit zijn:

 1. Monolithische merkarchitectuur
 2. Endorsed merkarchitectuur
 3. Branded merkarchitectuur

Monolithische merkarchitectuur

Bij een monolithische merkarchitectuur is het moedermerk dominant en worden alle producten en diensten onder één naam geprofileerd. Voorbeeld hiervan zijn Shell en NOS. De voordelen van een monolithische merkarchitectuur zijn dat een merk transparant is voor consumenten, waardoor de consument in één opslag kan zien waar een product of dienst bij hoort.

nieuwe-huisstijl-ontwikkelen

Daarnaast draagt een monolithische merkarchitectuur bij aan een uniform merkimago, omdat overal hetzelfde merk gebruikt wordt. Naast deze strategische voordelen zijn er ook praktische voordelen.

Zo is het gebruik van één logo voor alle producten binnen een organisatie efficiënter en goedkoper dan het gebruik van meerdere logo’s binnen één organisatie. Denk hierbij aan kosten voor het ontwerp van een huisstijl en de logo ontwikkeling, maar ook aan de aanschaf van huisstijldragers voor alle verschillende logo’s en andere overheadkosten.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan het doorvoeren van een monolithische merkarchitectuur. Het algemene merkimago is bij negatieve publiciteit over één product of divisie erg kwetsbaar. De sterke merkassociaties die consumenten hebben bij één bepaald product, zijn in dat geval nadelig voor alle andere producten binnen hetzelfde moederbedrijf omdat de negatieve publiciteit dan ook met alle andere producten, diensten en divisies binnen het moedermerk worden geassocieerd.

Endorsed merkarchitectuur

Bij een endorsed merkarchitectuur is het moedermerk de basis van alle merken, maar is er daarnaast ook nog ruimte voor een specifieke individuele merkidentiteit. Bekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Ter Steege Holding en OSG Hengelo. Voordelen van een endorsed merkarchitectuur zijn dat de individuele merken elkaar door de aanwezigheid van het moedermerk kunnen versterken en de merken daardoor voordeel hebben van het moedermerk. Daarnaast houden de merken wel hun eigen identiteit en kunnen daardoor ook makkelijk nieuwe marktsegmenten, die normaal gesproken niet sterk logisch passen bij het moedermerk, bediend worden.

Nadelen van een endorsed merkarchitectuur dat ook hierbij het moedermerk, ondanks dat zij niet heel dominant aanwezig is, kwetsbaar is bij negatieve publiciteit over één van de individuele merken. Daarnaast is er bij deze vorm van merkarchitectuur meer kans op een verstrooid merkimago, doordat de merken een eigen karakter hebben dat niet altijd even sterk overeenkomt met het karakter van het moedermerk.

Branded merkarchitectuur

Bij een branded merkarchitectuur wordt een meervoudige merkstrategie toegepast. Het moedermerk staat hierbij op de achtergrond en de individuele merken zijn dominant. Bekende voorbeelden hiervan zijn Procter & Gamble en Unilever. De voordelen van een branded merkstrategie zijn dat de individuele merken op basis van de productvoordelen gepositioneerd kunnen worden. Op deze manier kunnen ook binnen dezelfde organisatie makkelijk nieuwe productcategorieën aangeboord worden of zonder al te veel moeite nieuwe marktsegmenten bediend worden. Hierdoor kan een groter deel van de mark bereikt worden. Een ander belangrijk voordeel is de vermijding van risico’s. Omdat de verschillende individuele merken niet zichtbaar aan elkaar verbonden zijn voor consumenten worden de merken ook minder snel met elkaar geassocieerd. Op die manier heeft negatieve publiciteit over merk X weinig invloed op merk Y.

De merkarchitectuur van een merkportfolio heeft veel invloed op de logo’s van de individuele (sub)merken, producten, diensten en divisies. Door hier voor de ontwerpfase bij stil te staan en de verschillende voor- en nadelen tegen elkaar weg te strepen kan die merkarchitectuur gekozen worden die het meest voordeling voor het merk is. De huisstijl zal dan hierop aangepast moeten worden.

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Fase 2: Ontwerp

Wanneer een doordachte huisstijlstrategie is uitgezet, kan worden begonnen met het ontwerp van de huisstijl en het logo ontwikkelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met veel verschillende factoren. Zo is het belangrijk voor het succes van een huisstijl dat de huisstijl een goede weerspiegeling van een organisatie is. Wanneer een huisstijl namelijk niet overeenkomt met een organisatie, kan dit leiden tot verwarring bij de consument, hetgeen vaak resulteert in een negatieve houding ten opzicht van de huisstijl van een organisatie.

Naast het feit dat een huisstijl een goede weerspiegeling moet zijn van de identiteit van het bedrijf, is het ook belangrijk dat alle elementen binnen een huisstijl goed bij elkaar passen. Dit betekent dat alle zeven aspecten van een huisstijl, dus het logo, de pay-off, het kleurgebruik, de typografie, de lay-out, de fotografie en het geluid in dezelfde stijl moeten zijn en hetzelfde gevoel moeten uitdragen. Dit klinkt logisch, maar vaak wordt hier door organisaties niet bij stil gestaan.

Belangrijke praktische zaken

Er zijn een aantal belangrijke praktische zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van een huisstijl. Door naast strategische, esthetische en gevoelsmatige zaken ook rekening te houden met de functionaliteit van de huisstijl kunnen veel implementatie problemen voorkomen worden. Zo is het ten eerste belangrijk dat een huisstijl toepasbaar is op alle denkbare huisstijldragers. Denk hierbij aan briefpapier en gevelreclame, maar ook aan pennen of andere kleine dragers. Daarnaast zijn er enkele praktische zaken rondom kleur en lettertype waar rekening mee gehouden moet worden.

Kleur

Media inzet planning Team Nijhuis

Bij het kiezen van kleuren voor huisstijlgebruik is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het omzetten van verschillende kleurtypes. Er kunnen daarbij zes verschillende kleurtypen onderscheiden worden. Als eerste zal worden ingegaan op drie van deze kleurtypen:

 • PMS: PMS is een universeel systeem voor kleuridentificatie dat in drukwerk gebruikt wordt.
 • CMYK of full colour: Dit zijn kleuren die opgemaakt zijn uit de 4 bekende kleuren cyaan, magenta, geel en zwart. Met deze vier kleuren kan bijna het hele spectrum aan kleur worden benaderd.
 • RGB: RGB kleuren worden opgebouwd uit de drie primaire kleuren namelijk rood, groen en blauw. RGB kleuren zijn kleuren op computerschermen, Tv-schermen en de schermen van beamers en projectoren. RGB kleuren zijn sterk afhankelijk van de helderheid van het scherm waarop de kleuren bekeken worden.

Wanneer we deze drie kleursoorten naast elkaar leggen, zien we dat kleuren soms behoorlijk van elkaar kunnen afwijken. Het is daarom ook belangrijk bij een ontwikkeld logo, dat bijvoorbeeld is opgemaakt in PMS, daar altijd kleurnummers in full colour en RGB bij uit te zoeken die sterk overeenkomen met de kleur in PMS. Er kan niet zomaar vanuit worden gegaan dat deze kleuren, die wel hetzelfde kleurnummer hebben, altijd standaard overeenkomen.

Naast deze drie kleurvormen zijn er nog drie andere kleurvormen waarmee rekening gehouden moet worden:

 • Zwart/wit: Het logo en de huisstijl van een organisatie moet ook in zwart/wit duidelijk en leesbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan advertenties in kranten of andere uitingen die nog regelmatig in zwart/wit gedrukt worden.
 • RAL: RAL kleuren zijn kleuren van verf. Verf is in sommige specifieke kleuren erg moeilijk te mengen, waardoor deze kleuren bijna niet verkrijgbaar zijn. Hierdoor is het m.b.t. huisstijl en logo voor sommige bedrijven verstandig is van te voren rekening te houden met de mogelijke RAL kleuren die er zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verven van kozijnen of de gevel van het bedrijfspand. Wanneer dit in exact dezelfde kleur moet als de kleur van het logo, is het verstandig om tijdens de logo ontwikkeling bij het ontwerp te kijken of PMS kleuren goed omgezet kunnen worden naar RAL kleuren. En soms wordt zelfs eerst de keuze voor een RAL kleur gemaakt, waarna alle andere kleuren daarvan afgeleid worden.
 • Folie: Folie kleuren zijn kleuren die gebruikt worden bij lichtreclame en de bestickering van voertuigen als auto’s en vrachtwagen. Folie kleuren zijn net als RAL kleuren niet in elke denkbare kleuren verkrijgbaar, waardoor het soms verstandig is om van te voren al rekening te houden met mogelijke folie kleuren bij het kiezen van kleuren voor de huisstijl. Het is echter wel mogelijk blanke folies in alle kleuren te bedrukken. Dit is een stuk duurder, maar wel een mogelijke oplossing.

Lettertype

Bij het kiezen van een lettertype in een huisstijl is het belangrijk dat deze door alle besturingsprogramma’s worden ondersteund. Het komt soms voor dat bepaalde lettertypes, die wel door Apple worden ondersteund, niet door Windows worden ondersteund. Hierdoor kan het voorkomen dat mensen die gebruik maken van een bepaald besturingsprogramma de teksten niet kunnen lezen, en dat is natuurlijk niet te bedoeling. Ook is het belangrijk vast te stellen of het gekozen print-letterfont ook bruikbaar is voor digitale toepassingen.

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Fase 3: Implementatie

Huisstijldragers

Zodra een nieuwe huisstijl ontworpen en goedgekeurd is kan deze geïmplementeerd worden op
alle huisstijldragers van een organisatie. Denk hierbij aan:

 • Kantoordrukwerk (visitekaartjes, briefpapier, enveloppen)
 • Brochures, folders, flyers, catalogi
 • Digitale media (websites, sociale media)
 • Advertising, flyers, folders
 • Bewegwijzering buiten en binnen in het interieur (uithangborden/borden)
 • Auto’s en uitrusting
 • Kleding
 • Verpakking
 • IT systemen

Het is voor een consistente en professionele doorvoering van de huisstijl belangrijk dat deze in één keer geïmplementeerd wordt. Dit betekent dat er, in de meest ideale situatie, al vanaf dag één gewerkt wordt met de nieuwe huisstijldragers.

Lancering

Een nieuwe huisstijl is vaak een lang proces geweest, de lancering ervan is dus vaak wel een feestje waard. Afhankelijk van de mate van verandering kan gekeken worden op welke manier de nieuwe huisstijl geïntroduceerd wordt. Het is niet verwonderlijk dat bij de introductie van een huisstijl met nieuw logo bedrijven dit moment vaak aangrijpen om eens uitgebreid onder de aandacht te komen. Het is daarom belangrijk om de introductie van een nieuwe huisstijl zowel intern als extern uitgebreid te communiceren.

Fase 4: Management

Na het implementeren van de huisstijl en het logo denken bedrijven veelal klaar te zijn met het huisstijlproces, terwijl het eigenlijk hier pas begint. Eén van de voorwaarden van goed huisstijlmanagement is namelijk een consistent en professioneel gebruik van de huisstijl. Een huisstijl kan strategisch heel goed onderbouwd zijn, ontwerptechnisch goed in elkaar steken en daarnaast ook goed geïmplementeerd zijn, maar wanneer de huisstijl niet goed gebruikt wordt, kan het alsnog zorgen voor een negatieve beoordeling door de consument. Denk bijvoorbeeld aan al die medewerkers bij bedrijven die geen toegang hebben tot goede bestanden en zomaar een bedrijfs logo van internet plukken om dit te gebruiken in een gedrukt postertje.

Team Nijhuis samenwerken teamverband

Het feit dat de pixels in dit geval praktisch te tellen zijn representeert natuurlijk geen professionele organisatie. Of denk eens aan die medewerkers die de rode kleur in de huisstijl van een organisatie niet mooi vinden en dit daarom maar weglaten… Onderzoek wijst uit dat het aanpassen van een huisstijl aan de persoonlijke voorkeur van de medewerker veel vaker voorkomt dan bedrijven denken.

Daarnaast veroorzaakt dit onprofessionele en inconsistente gebruik ook meer imagoschade dan bedrijven inschatten. Dit ligt deels aan bedrijven zelf, aangezien zij het huisstijlgebruik soms ook bijna niet controleren en managen.

Praktische implicaties voor goed huisstijlmanagement

Professioneel en consistent huisstijl gebruik kan gerealiseerd worden door het faciliteren van verschillende zaken: Centraal huisstijlhandboek. Door de huisstijlhandboek centraal beschikbaar te stellen beschikt elke medewerker altijd over de laatste versie: Online brandportal.

Een centrale beeldbank is een map waarin alle meest recente bestanden met betrekking tot de huisstijl te vinden zijn. Denk hierbij aan afbeeldingen van het logo, maar ook fotomateriaal en briefsjablonen. Wanneer er een centrale beeldbank beschikbaar is, heeft elke medewerker toegang tot de juiste bestanden (wat natuurlijk niet zo is wanneer elke medewerker een eigen mapje met bestandjes heeft). Deze beeldbank kan online, maar ook offline in een gedeelde map die voor iedereen toegankelijk is. Een online brand portal gaat nog weer een stap verder dan een centrale beeldbank. In een online brand portal kunnen geautoriseerde medewerkers zelfstandig binnen de regels voor huisstijlgebruik communicatiemiddelen ontwerpen en bestellen. Dit centrale online platform bevat, naast alle bestanden en handleidingen, ook templates en formats voor standaard posters, advertenties, flyers, presentaties en brochures die de medewerker kan gebruiken voor het maken van consistente communicatie-uitingen.

Een online brand portal is voornamelijk interessant voor bedrijven die op regelmatige basis nieuwe uitingen nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oorzaken als snel veranderende data, prijzen, voorraden, diensten of producten. Een voorbeeld van een online brand portal is zichtbaar in onderstaande afbeelding. Een brandportal is ook een goede oplossing wanneer een bedrijf meerdere vestigingen heeft die elk afzonderlijk met huisstijlmateriaal om gaan.

Fase 5: Evaluatie

Uiteraard is naast strategie, ontwerp, implementatie en management ook evaluatie een belangrijke fase in het huisstijlproces. Door op regelmatige basis te evalueren of de huisstijl nog wel goed past bij de huidige identiteit en het huidige imago van een organisatie kan gekeken worden of veranderingen in de huisstijl nodig zijn. Markten en doelgroepen zijn voortdurend in beweging waardoor ook bedrijven zich constant moeten blijven ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat ook de huisstijl van een organisatie blijft meegroeien. Alleen dan kan namelijk het hoogste rendement uit de visuele identiteit van een organisatie behaald worden.

Strategie review digital marketing

Wil jij een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen voor jouw bedrijf? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Offerte huisstijl en logo bedrijven

Ben je benieuwd wat een nieuwe huisstijl gaat kosten voor uw bedrijf? Of bent u simpelweg benieuwd naar de voordelen en kansen? Vraag dan een offerte voor huisstijl ontwikkeling voor jouw bedrijf op of neem contact op met een van onze specialisten op het gebied van huisstijlontwikkeling.

Wil jij een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen?

Vraag de gratis Quickscan aan en ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl die perfect aansluit bij jouw bedrijf.

Vraag gratis Quickscan aan!

Wil je weten wat een huisstijl of logo kost?

Of ben je benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen voor een nieuwe huisstijl of logo? Wil je weten welke voordelen een nieuwe huisstijl met zich mee brengt? Is je huisstijl toe aan een upgrade? Of ben je benieuwd hoe je meer naamsbekendheid kunt krijgen? Met de gratis Quickscan kijken wij welke huisstijl het beste bij jouw bedrijf en de (potentiële) klanten aansluit. Tevens kijken we waar er kansen liggen. Vraag dus snel de gratis Quickscan aan.

Gratis quickscan aanvragen om achter kansen en verbeterpunten te komen voor marketing

150+ bedrijven die groeien dankzij ons

Team Nijhuis

Dit zijn klanten waarvoor we een nieuwe huisstijl hebben ontwikkeld

Soms zijn klanten opzoek naar een nieuwe identiteit en een nieuwe verfrissende huisstijl helpt hierbij aan mee. Vele klanten hebben we hier mee geholpen. Ontdek hieronder het verhaal van een paar klanten.

job-find-4-you-team-nijhuis-uitgelicht

Job find 4 you

Het wordt steeds moeilijker om passend personeel te vinden. Vooral In Duitsland waar de recruitmentwereld een slechte naam heeft. Job find 4 you wil zichzelf profileren als hét uitzendbureau. Hoe pak je dit aan? Een totaal nieuwe huisstijl, de inzet van digitale marketing en een passende responsive website die doet wat deze moet doen. Namelijk, de online vindbaarheid vergroten, het imago in de branche vergroten en meer klanten werven.

Lees meer

Quakoken-samenwerking-team-nijhuis-marketingbureau-uitgelicht

QuaKoken

QuaKoken merkte dat veel mensen wel van het restaurant hadden gehoord, maar het ‘vergaten’ als ze uit eten gingen. Tijd om hulp in te schakelen. Aan de ene kant moest de naamsbekendheid in de regio verhoogd worden. Aan de andere kant wilde het restaurant hun vijfjarig jubileum vieren. Aan Team Nijhuis de mooie uitdaging om het restaurant op de kaart te zetten en het restaurant bezoek te vergroten met 200%.

Lees meer

1973 Sinds 1973 laten wij bedrijven succesvol groeien met de inzet van digitale marketing.

44 Digitale marketing experts werken elke dag vol passie en plezier voor onze klanten!

2 Voor het 2e jaar op rij #2 digital agency van Nederland (Fonk, 2018).

150+ Tevreden klanten met een klanttevredenheid van 9.2

Bekijk alle cases

Klanten aan het woord

Wij bestaan om onze klanten te laten groeien. Dat doen wij op veel verschillende manieren op het gebied van digitale marketing én met succes, zo blijkt uit onze tevreden klanten.

We exists to let your business grow

We exist to let your business grow

"We waren op zoek naar één bureau voor alle disciplines (zowel on-  als offline marketing) mét aansprekend portfolio. Een fijne bijkomstigheid is dat Team Nijhuis bekend is met de Duitse taal en cultuur. Het eerste jaar van onze samenwerking bestond vooral uit het ontwikkelen van een strategie, concept en huisstijl. In dit traject is gezamenlijk geïnvesteerd met als gevolg dat Team Nijhuis nu goed bekend is met onze onderneming, mensen en markten. Het contact is prettig en de bereikbaarheid uitstekend. We hebben mede dankzij Team Nijhuis een vliegende start gemaakt in de Nederlandse markt. Binnen de markt van service- en garantieconcepten zijn we een gevestigde naam geworden."

Raimond Oude Egberink Managing Director - Wertgarantie Nederland

"Wij herkennen ons in de ambitie van Team Nijhuis. Dit is ook de voornaamste reden waarom we voor Team Nijhuis hebben gekozen. Vooraf verwachtten wij een goede samenwerking, proactief meedenken, betrokkenheid (proces) en uiteindelijk het behalen van doelstellingen (doel). Tot nu toe bevalt de samenwerking met Team Nijhuis heel goed. Ik ervaar Team Nijhuis als een betrokken, proactieve en professionele partij die ons ontzorgd op onlinemarketinggebied. Met veel dank ook aan de deskundigheid van Stéphanie Balk. Het proces verloopt tot op heden uitstekend en ik zie Team Nijhuis echt als een pareltje onder onze leveranciers waar vele anderen nog van kunnen leren."

Landgoed-de-wilmersberg-githa-team-nijhuis-marketingbureau

Githa van Vilsteren Marketing manager - Landgoed de Wilmersberg

Meer klanten aan het woord

Meer weten over het ontwikkelen of aanvragen van een nieuwe huisstijl?

Onze creatieve afdeling is zeer ervaren. Sinds 1973 zitten we al in het vak. Tevens behoren wij tot de top marketingbureaus van Nederland. Vele klanten gingen je voor bij het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, we hebben er al honderden uitgevoerd. Vraag vrijblijvend de gratis Quickscan aan en wij laten je zien wat wij op dit gebied voor je kunnen betekenen.

 

Bel 074 - 265 99 99 of vraag de scan hier aan!

Vraag de gratis Quickscan aan.

Met de gratis Quickscan ontvang jij advies over je online marketing inzet. Wij brengen graag de kansen en verbeterpunten in kaart. Vraag de Quickscan gratis aan. Je zit nergens aan vast!

Klanten beoordelen Team Nijhuis met een 9/10 (67 beoordelingen ) Feedback Company

Michelle

Kan ik je helpen?

Quickscan aanvragen