huisstijl laten maken

Huisstijl laten ontwerpen?

Vraag de gratis Quickscan aan

Team Nijhuis

Vraag de gratis Quickscan aan!

Een logo en een huisstijl zijn de meest duidelijke en belangrijkste bijdragen voor het imago van het bedrijf. Het logo is belangrijk voor al jouw visuele communicatie naar de buitenwereld en is dan ook overal zichtbaar voor jouw (potentiële) klanten. Het logo ontwerp moet weergeven waar je voor staat als bedrijf, wat wil je uitstralen en waar het bedrijf zich in wil onderscheiden.  Al sinds 1973 draait Team Nijhuis mee in de grafische wereld. Alles  draait om een professioneel ontwerp en onze creatieve grafische afdeling kan je hierbij helpen. Samen kunnen we zorgdragen voor het maximale resultaat.

100% Gratis en vrijblijvend. Je zit nergens aan vast

1 Team van experts voor al je vragen binnen Team Nijhuis

95% Van de aanvragers is zichtbaar gegroeid

Waarom een nieuw logo?

Je moet je realiseren dat er, naast een ontworpen huisstijl en logo maar weinig zaken die zo duidelijk bijdragen aan je imago. Immers: jouw nieuwe logo ontwerp is altijd en overal zichtbaar en die visuele kracht communiceert in hoge mate. Een vernieuwde huisstijl is dan ook meer dan alleen een nieuw woordmerk voor de naam van jouw bedrijf laten ontwerpen. Daarnaast is het natuurlijk van belang voor je imago dat méér uitstraalt. Hoe jij je zaken doet. Op welk niveau jouw kwaliteit en kennis zich bevindt. En hoe betrouwbaar jouw bedrijf en mensen overkomen. Het visuele aspect van jouw huisstijl en logo ontwerp is een uiterst belangrijke zaak!

De belangrijkste vraag die je je kunt stellen is, of het huidige logo ontwerp nog wel weergeeft wie je bent als bedrijf, waar je voor staat en waar jouw bedrijf naartoe gaat. Deze vragen kun je natuurlijk ook binnen jouw management team uitzetten, helemaal companybreed, of zelf steekproefsgewijs bij je klanten en toeleveranciers. Als de uitkomst van dit onderzoek uitwijst dat het ontwerp van je huidige huisstijl en logo niet meer voldoet, dan weet je wat je te doen staan: een geheel vernieuwde huisstijl laten ontwerpen.

Onderdelen huisstijl laten ontwerpen

Wat zijn dan onderdelen van de nieuw te ontwerpen huisstijl? Dit zijn:

 • Het logo ontwerp: het logo ontwerp kan zowel een woord- als een beeldmerk zijn of een combinatie van beide
 • De pay-off of descriptor: wat doe je, waar sta je voor, wat onderscheidt je?
 • Kleuren: primaire en eventuele secundaire kleuren
 • Typografie: wat past bij je en waarvoor te gebruiken?
 • Stijlelementen: delen uit het logo ontwerp die als element gebruikt worden
 • Fotografie: welke stijl, invalshoek, kleur, bewerking enz.
 • Geluid: jingles, tunes, liedjes, deuntjes horen ten slotte ook bij een huisstijl laten ontwerpen

Wil jij een nieuwe huisstijl laten ontwerpen? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Professioneel ontwerp

Een huisstijl met vernieuwd logo voor je bedrijf laten ontwerpen is een proces dat alleen maar door professionals kan worden verricht, wil je er maximaal resultaat mee behalen. Het ontwerp van logo en huisstijl bepalen tenslotte straks het gezicht van jouw bedrijf en vormen op die wijze een niet te onderschatten investeringsgoed. De kosten van het ontwerp van een logo zijn dan ook ondergeschikt. Hetzelfde geldt voor de kosten van een huisstijl ontwerp. Uiteraard dient de prijs van een logo en huisstijl ontwerp binnen de perken te blijven. Kies daarom zorgvuldig de partij die je je nieuwe logo en huisstijl laat ontwerpen.

Dagelijks zie je huisstijl- en logo ontwerpen die letterlijk miljoenen waard zijn geworden. Denk maar eens aan grote namen als Coca Cola en Nike. Maar voor veel kleinere bedrijven en organisaties zijn logo ontwerpen en een doordacht ontworpen huisstijl van grote waarde. Als je er even tijd voor neemt, kun je zo een paar fraaie voorbeelden van mooi ontworpen bedrijfslogo uit je directe omgeving voor ogen halen. Waarschijnlijk kun je zelfs precies het gebruikte lettertype en de kleur of kleuren weergeven. Zo krachtig kan een professioneel ontworpen huisstijl en logo zijn.

Welke vragen eerst?

Voordat je naar een reclamebureau, merkenbureau of grafisch vormgever stapt om een huisstijl te laten ontwerpen met vernieuwd logo, is het belangrijk vast te stellen welke waarde je er zelf aan geeft. Zijn een logo en huisstijl ontwerpen hun kosten waard? En wat is eigenlijk de prijs van een huisstijl of die van het ontwerp van een logo? Moet er ook een nieuwe naam bedacht worden? Of is er al sprake van een nieuwe naam? Is het een lichte upgrading van het bestaande logo ontwerp en moeten de overige delen van de huisstijl eveneens bijgeschaafd worden zodat deze weer bij de tijd zijn? Of is jouw bestaande huisstijl ontwerp zo verouderd dat deze helemaal niet meer past bij de rol die jouw bedrijf heeft ingenomen of nog gaat innemen? Als deze zaken duidelijk zijn, is bekend aan welk traject begonnen moet worden en kun je een keuze gaan maken uit de mogelijke dienstverleners die deze job voor jou kunnen gaan uitvoeren.

Hoe ga je kiezen?

We weten nu wat er gedaan moet worden en waarom. Nu rijst de vraag: wie moet dat gaan aansturen en wie gaat dat uitvoeren? Belangrijk is om in je bedrijf mensen te benoemen die zich met het ontwerp van de nieuwe huisstijl bezig gaan houden. Het liefst natuurlijk functionarissen die qua opleiding en functie passen bij deze job. Vaak zijn dat communicatiespecialisten of marketingfunctionarissen.
Het is nu zaak de uitvoerders te selecteren die bij het ontwerp van uw nieuwe logo passen. Die de achtergrond en beweegreden van de nieuwe huisstijl kunnen volgen en de zaken die daarbij nog meer een rol (kunnen) gaan spelen.

Daarbij weeg je het specialisme van de potentiele dienstverlener natuurlijk zwaar, maar telt ook de omvang van het bureau mee. Immers gaat ook hier de ongeschreven wet op dat grotere bedrijven liever zaken doen met grotere dienstverleners. Om die reden zoekt een klant als bijvoorbeeld Unilever geen éénpitter voor een belangrijk huisstijltraject en zoekt een startende ZZP-er geen groot merkenbureau voor zijn nieuw te ontwerpen logo. Zelfs de geografische ligging kan onderdeel zijn van jouw uiteindelijke bureaukeuze. ‘ Dichtbij’ kan soms immers ook erg handig zijn. Als al deze zaken in kaart zijn gebracht is het aan jou de meest passende te kiezen. Maar hoe doe je dat?

Daarbij weeg je het specialisme van de potentiele dienstverlener natuurlijk zwaar, maar telt ook de omvang van het bureau mee. Immers gaat ook hier de ongeschreven wet op dat grotere bedrijven liever zaken doen met grotere dienstverleners. Om die reden zoekt een klant als bijvoorbeeld Unilever geen éénpitter voor een belangrijk huisstijltraject en zoekt een startende ZZP-er geen groot merkenbureau voor zijn nieuw te ontwerpen logo. Zelfs de geografische ligging kan onderdeel zijn van jouw uiteindelijke bureaukeuze. ‘ Dichtbij’ kan soms immers ook erg handig zijn. Als al deze zaken in kaart zijn gebracht is het aan jou de meest passende te kiezen. Maar hoe doe je dat?

Wil jij een nieuwe huisstijl laten ontwerpen? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Wie past bij wat?

Voor het ontwerpen van een nieuw bedrijfslogo en het verder ontwikkelen en uitrollen van de nieuwe huisstijl komen een aantal verschillende, specialistische bedrijven in aanmerking. Allereerst de grafische ontwerpers, die al dan niet alleen of als ontwerpbureau opereren. Het voordeel van deze specialisten is, dat deze bedrijven vaak kleiner van omvang zijn en dus snel werken en korte lijnen kennen. Deze zaken beïnvloeden natuurlijk ook de prijs van het logo ontwerp waardoor de ontwerp-kosten van de huisstijl lager kunnen zijn. Nadeel van deze ontwerpers is, dat zij een puur grafische blik hebben en alleen vanuit deze invalshoek kunnen opereren. Vaak ontberen zij de kennis die nodig is om het voortraject, dat leidt tot het uiteindelijke ontwerp van een logo of het bedenken van een nieuwe naam met bedrijfslogo, op een professionele wijze te begeleiden. Waardoor fundamentele keuzes soms niet professioneel onderbouwd zijn.

Daarnaast kennen we de reclamebureaus die meestal meer specialisten in huis hebben om een ingrijpend traject als het ontwerpen van een nieuwe huisstijl met logo uit te voeren. Zij beschikken vaak over de (marketing-)kennis en ook gaan zij vaak op een professioneel onderbouwde wijze met jouw problematiek om waardoor het ontwerpen van jouw bedrijfslogo al heel wat beter wordt aangepakt.

Voor een logo ontwerp betaal je bij hen vaak een wat hogere prijs dan de kosten voor een huisstijl ontwerp die je kwijt bent bij een éénpitter als grafisch ontwerper.

Merkenbureaus kunnen je maken

En tenslotte kennen we de merkenbureaus. Die niet alleen alle hiervoor al benoemde specialisten in huis hebben, maar daarnaast ook nog eens professionele merkstrategen die als uitgangspunt nemen dat jouw bedrijf, jouw bedrijfsnaam een merk vertegenwoordigt met een bijbehorende waarde. Deze specialisten kijken ook vanuit dat perspectief naar de nieuw te ontwerpen huisstijl. En zullen je ervan overtuigen dat de investering in jouw eigen merk een belangrijke is. Die draagvlak moet krijgen bij je klanten en toeleveranciers, maar bijvoorbeeld ook bij je eigen mensen. Ook zullen zij meewegen dat –en dat geldt voor nagenoeg elke branche– communicatie via online media een enorme vlucht heeft genomen, zodat bij het ontwerpen van een nieuwe huisstijl en logo daar terdege rekening mee gehouden moet worden.

Huisstijl ontwerpen adwords uitbesteden Team Nijhuis

Deze scope maakt dat het laten ontwerpen van een nieuwe huisstijl met logo door een merkenbureau een veel breder en meer gedegen aanpak kent waardoor de uiteindelijk bereikte resultaten beduidend hoger zullen zijn. Dat betekent dat de kosten voor het ontwerp van je nieuwe logo maar een klein onderdeel zullen bedragen van de investering die een traject als dit vraagt. De onderzoeksfase voorafgaand aan het logo en huisstijl laten ontwerpen, en implementatiefase aan het eind van de uitvoering, zijn wezenlijke onderdelen van dit traject en van groot belang voor het uiteindelijke resultaat.

Leg verwachtingen vast

Een van de adviezen die je vervolgens ter harte moet nemen is dat beide partijen zo duidelijk als mogelijk zijn in wat zij bij het ontwerpen van een nieuwe huisstijl en logo van elkaar verwachten. Zowel qua inspanningen, als op het gebied van resultaten als in de zin van kosten voor het ontwerp en alles wat daarbij hoort. Niets is vervelender wanneer partijen teleurgesteld uit elkaar gaan en allebei iets anders van de ander verwacht hadden. Duidelijk uitspreken en helder vastleggen voorkomt die teleurstellingen en zorgt ervoor dat het logo en huisstijl laten ontwerpen en implementeren een probleemloos, prettig traject wordt waar je later met heel veel genoegen op terug gaat kijken. Met een resultaat waar jij en jouw bedrijf trots op mogen zijn.

Wil jij een nieuwe huisstijl laten ontwerpen? Onze Digital marketing creatives helpen je graag. Vraag de gratis Quickscan aan.

Gratis Quickscan aanvragen

Terugkomend op de vraag ‘zijn een logo ontwerp en huisstijl laten ontwerpen hun kosten en prijs waard?’. Het is duidelijk dat een logo en huisstijl ontwerpen kosten met zich meebrengt. De prijs voor een huisstijl en logo ontwerp mag uiteraard niet te hoog zijn. Echter, teveel beknibbelen op de ontwerpkosten voor de huisstijl en het logo blijkt vaak niet verstandig. Een logo en huisstijl laten ontwerpen en implementeren is een investering met veel initiële impact en lange termijn effecten. Het daarom bovenal belangrijk dat dit goed gebeurt. Team Nijhuis staat bedrijven al sinds jaar en dag bij in het huisstijlontwikkelingsproces. Bij ons kun je met een gerust hart je huisstijl laten ontwerpen. We zijn benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen!

Wil je een nieuwe huisstijl laten ontwerpen?

Vraag de gratis Quickscan aan en ontdek wat wij kunnen betekenen voor het ontwerpen van uw nieuwe huisstijl!

Vraag gratis Quickscan aan!

Toe aan een nieuwe huisstijl?

Als digital marketingbureau helpen wij merken en bedrijven groeien. We helpen ook met het groeien van meer naamsbekendheid door middel van een huisstijl. De borging van de huisstijl is zeer belangrijk. Dit resulteert vaak ook in meer omzet.  Wil jij weten waar je moet beginnen wanneer je de keuze hebt gemaakt voor een nieuwe huistijl? Of twijfel je nog of je een nieuwe huisstijl nodig hebt. We helpen je graag!

Gratis quickscan aanvragen om achter kansen en verbeterpunten te komen voor marketing

150+ bedrijven die groeien dankzij ons

Team Nijhuis

Maak kennis met de klanten waarvoor wij de huisstijl ontworpen hebben

Waar begin je wanneer je een nieuwe huisstijl wil? Hoe wil je het bedrijf presenteren aan de buitenwereld? In ons team hebben we een ervaren grafische afdeling die al veel klanten hebben geholpen. Ontdek hun verhalen hier.

job-find-4-you-team-nijhuis-uitgelicht

Job find 4 you

Het wordt steeds moeilijker om passend personeel te vinden. Vooral In Duitsland waar de recruitmentwereld een slechte naam heeft. Job find 4 you wil zichzelf profileren als hét uitzendbureau. Hoe pak je dit aan? Een totaal nieuwe huisstijl, de inzet van digitale marketing en een passende responsive website die doet wat deze moet doen. Namelijk, de online vindbaarheid vergroten, het imago in de branche vergroten en meer klanten werven.

Lees meer

Quakoken-samenwerking-team-nijhuis-marketingbureau-uitgelicht

QuaKoken

 • 350% meer restaurant bezoekers door verbetering in de on- en offline vindbaarheid
 • 60% meer Facebook likes en interactie
 • Mensen wisten dat het restaurant bestond, maar vergaten het als ze uit eten ging. Tijd voor een doelgerichte actie om de naamsbekendheid en bezoekers ontzettend te vergroten. Met succes!

  Lees meer

1973 Sinds 1973 laten wij bedrijven succesvol groeien met de inzet van digitale marketing.

42 Digitale marketing experts werken elke dag vol passie en plezier voor onze klanten!

1 Team Nijhuis is #1 digital agency van Nederland (Fonk, 2019).

150+ Tevreden klanten met een klanttevredenheid van 9.2

Bekijk alle cases

Klanten aan het woord

Wij bestaan om onze klanten te laten groeien. Dat doen wij op veel verschillende manieren op het gebied van digitale marketing én met succes, zo blijkt uit onze tevreden klanten.

We exists to let your business grow

We exist to let your business grow

"We waren op zoek naar één bureau voor alle disciplines (zowel on-  als offline marketing) mét aansprekend portfolio. Een fijne bijkomstigheid is dat Team Nijhuis bekend is met de Duitse taal en cultuur. Het eerste jaar van onze samenwerking bestond vooral uit het ontwikkelen van een strategie, concept en huisstijl. In dit traject is gezamenlijk geïnvesteerd met als gevolg dat Team Nijhuis nu goed bekend is met onze onderneming, mensen en markten. Het contact is prettig en de bereikbaarheid uitstekend. We hebben mede dankzij Team Nijhuis een vliegende start gemaakt in de Nederlandse markt. Binnen de markt van service- en garantieconcepten zijn we een gevestigde naam geworden."

Raimond Oude Egberink Managing Director - Wertgarantie Nederland

"Wij herkennen ons in de ambitie van Team Nijhuis. Dit is ook de voornaamste reden waarom we voor Team Nijhuis hebben gekozen. Vooraf verwachtten wij een goede samenwerking, proactief meedenken, betrokkenheid (proces) en uiteindelijk het behalen van doelstellingen (doel). Tot nu toe bevalt de samenwerking met Team Nijhuis heel goed. Ik ervaar Team Nijhuis als een betrokken, proactieve en professionele partij die ons ontzorgd op onlinemarketinggebied. Met veel dank ook aan de deskundigheid van Stéphanie Balk. Het proces verloopt tot op heden uitstekend en ik zie Team Nijhuis echt als een pareltje onder onze leveranciers waar vele anderen nog van kunnen leren."

Landgoed-de-wilmersberg-githa-team-nijhuis-marketingbureau

Githa van Vilsteren Marketing manager - Landgoed de Wilmersberg

Meer klanten aan het woord

Wil je meer weten over het laten ontwerpen van een nieuwe huisstijl?

Vraag de gratis Quickscan aan en wij kijken waarmee wij je kunnen helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. Sluit de huidige huisstijl aan bij de (potentiële) klanten? Wat straalt het bedrijf nu uit, en wat wil je eigenlijk uitstralen? Kortom, ontdek het zelf. Geheel vrijblijvend met de gratis Quickscan. Waar wacht je nog op?

Bel 074 - 265 99 99 of vraag de scan hier aan!

Vraag de gratis Quickscan aan!

Met de gratis Quickscan ontvang jij advies over je online marketing inzet. Wij brengen graag de kansen en verbeterpunten in kaart. Vraag de Quickscan gratis aan. Je zit nergens aan vast!

Klanten beoordelen Team Nijhuis met een 9/10 (69 beoordelingen ) Feedback Company

Michelle

Kan ik je helpen?

Quickscan aanvragen