GGD Twente – Online communicatiestrategie

 Team Nijhuis is gevraagd door GGD Twente om een strategisch plan te maken.

GGD Twente bewaakt, beschermt en bevordert de Twentse samenleving. Deze organisatie voor publieke zorg doet dat onder andere door de Twentse burger van actuele en up-to-date informatie rondom gezondheidszaken te voorzien.

Het vraagstuk

Dat gebeurt via de verschillende persoonlijke contacten en andere traditionele middelen, maar vooral en steeds vaker via de mogelijkheden die het online landschap biedt. Voor de strategische aanpak van deze online uitdaging heeft GGD Twente Team Nijhuis gevraagd. Een uitdagende en omvangrijke opdracht.

Het proces

Om een goede basis te leggen zijn we van start gegaan met een gedetailleerde inventarisatie van de organisatie, haar doelstellingen en activiteiten. Bovendien hebben we de verwachtingen en trends voor de komende jaren in beeld gebracht. Al met al vormde dit het kader voor het strategisch plan.

Het resultaat

In dit strategische plan voor de online communicatie van de GGD, komen onderdelen aan bod als de online missie en doelstellingen van GGD Twente, de momenteel door de GGD ingezette online middelen en ons strategische advies met betrekking tot de online activiteiten. Uiteraard vormt ook het monitoren van deze activiteiten, op basis van vooraf bepaalde online doelen, onderdeel van dit plan. Tenslotte is een traject voorgesteld voor de implementatie en voortgang van de online activiteiten van GGD Twente.

Send this to friend