Kaliber Kunstenschool

Team Nijhuis heeft voor Kaliber Kunstenschool een nieuwe website gemaakt.

Kaliber Kunstenschool, voorheen De Muziekschool Twente, is dé school voor amateurs op het gebied van muziek, zang, dans en andere kunstvormen in Twente. De Muziekschool Twente is ontstaan in 2002 uit een fusie tussen de muziekscholen van Enschede, Noord-Twente (Almelo en omstreken) en Sagenland (Oldenzaal/Dinkelland).

Het vraagstuk

In de periode 2002-2012 ontwikkelde De Muziekschool Twente zich tot een brede school voor de kunsten met diverse disciplines. De breedte van het aanbod vormde onder meer de aanleiding voor de naamswijziging naar Kaliber Kunstenschool in mei 2013. Kaliber bereikt 38.000 kinderen op scholen en in projecten en 4.500 leerlingen in de regio Twente. Team Nijhuis heeft voor Kaliber Kunstenschool een nieuwe website ontwikkeld. Deze website is op basis van de nieuwste technieken met betrekking tot responsive design en parallax scrolling (geavanceerde scrollingtechniek) ontwikkeld.

Het proces

Tijdens dit project hebben we gebruik gemaakt van de agile SCRUM-methode. Een  methode die zorgt voor continu inzicht in de stand van zaken rondom de voortgang van het project. In deze methode werken we met sprints waarin een bepaalde module of stuk van de website klaar is. Zo’n werkwijze zorgt voor een transparante aanpak. Een duidelijke werkwijze ook, in de zin dat we pas naar een volgende trajectfase/sprint overstappen nadat we met kaliber overeenstemming hebben over de afronding van de actuele fase.

In onze multidisciplinaire projectgroep hebben we nauw samengewerkt, van ontwerper, programmeur, strateeg tot onze opdrachtgever Kaliber. Alle specialisten in 1 projectgroep. Bij Kaliber Kunstenschool zijn dit mensen met een brede kijk op het inhoudelijke werk van Kaliber Kunstenschool. Van onze kant zijn dit specialisten die op de hoogte zijn van de laatste trends op internetgebied. Een multidisciplinaire groep die elkaar aanvult en in staat is om beslissingen te nemen. Allereerst maakt de projectgroep met behulp van een analyse de te volgen strategie. Dan wordt de projectscope met (gelijkmatige) subprojecten (sprints) gedefinieerd. Deze sprints worden in een cyclus van analyse tot evaluatie afgerond en opgevolgd door een volgend subproject tot de hele projectscope is gerealiseerd.

Op 22 mei 2013 is tijdens de opening van kaliber kunst en school de website live gezet. Tijdens deze gelegenheid in de vestiging Almelo werd de nieuwe website onthuld door Jacco Post, directeur Kaliber Kunstenschool en Hester Maij, gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur.

Het resultaat

De website is uitgerust met een stevig fundament voor optimale vindbaarheid. Tevens is de website gekoppeld aan het financiële systeem van Kaliber. Het cursusaanbod is erg uitgebreid en SEO vriendelijk. Op dit moment is Team Nijhuis bezig met de realisatie van een prikbord, webshop en een intranet voor Kaliber.

Gerealiseerde digitale marketing

Send this to friend