Kamer van Koophandel

 Team Nijhuis heeft een onder andere de bannering van de Kamer van Koophandel mogen ontwikkelen.

De Kamer van Koophandel voert in opdracht van de overheid verschillende taken uit. Zo is zij verantwoordelijk voor het handelsregister, stimuleert de regionale economie en geeft zij voorlichting aan ondernemers. Een soort economische motor van de regio dus.

Het vraagstuk

Maar hoe vertel je dat aan al die ondernemers? Minder bekend bij ondernemers zijn namelijk die activiteiten die de Kamer uitvoert om de regionale economie te stimuleren. De Kamer van Koophandel Oost Nederland heeft ons gevraagd de bekendheid daarvan bij alle ondernemers in Oost Nederland te vergroten.

Het proces

Hiervoor hebben we samen met een gerenommeerd onderzoeksbureau door middel van een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek eerst de uitgangspunten bepaald. Wat weet de doelgroep precies?  En: Wat vindt de doelgroep van deze activiteiten en de rol van de Kamer? De conclusie van dit onderzoek vormden de eerste bouwsteen van een uitgekiende, geïntegreerde voorlichtings-/ reclamecampagne die 3 jaar heeft gelopen.

Marktonderzoek

Tijdens de lopende campagne heeft consequent marktonderzoek plaatsgevonden om te kunnen controleren of onze communicatieaanpak voldoende effect sorteerde en of vooraf gestelde doelen behaald werden. Duidelijk bleek uit het laatst gehouden onderzoek dat de campagne in hoge mate bij heeft gedragen aan een beter en completer imago van de Kamer van Koophandel.

Eén van de media die is ingezet is de enorme videowall in het stadion van F.C. Twente. Speciaal voor dit medium zijn een aantal aansprekende uitingen gecreëerd. Onder andere deze banner bracht de boodschap over op een zeer groot publiek.

De ondernemers worden ook geïnformeerd aan de hand van de fraai vormgegeven Corporate Brochure. En het mooie is dat er in deze brochure ook nog ruimte is om via een up-to-date folder over de allerlaatste Kamer-activiteiten te vertellen.

 

Het resultaat

Tijdens de lopende campagne heeft consequent marktonderzoek plaatsgevonden om te kunnen controleren of onze communicatieaanpak voldoende effect sorteerde en of vooraf gestelde doelen behaald werden. Duidelijk bleek uit het laatst gehouden onderzoek dat de campagne in hoge mate bij heeft gedragen aan een beter en completer imago van de Kamer van Koophandel.

Gerealiseerde digitale marketing

Send this to friend