Welke vorm van online video adverteren wordt beter onthouden?

09 jul 2011
.
Door: Luuk Rouwhorst
No votes yet.
Please wait...

24
(0)

Voor de opleiding Academie Creatieve Techniek heb ik gekozen om onderzoek (N=1328) te verrichten naar de effectiviteit en toepasbaarheid van verschillende online advertentievormen.

Ik heb een beschrijvend onderzoek verricht naar de huidige situatie van advertentiemogelijkheden op videowebsites, met allereerst de pre-roll, een video advertentie voorafgaand aan een filmpje. Een invideo advertentie, een soort popup die halverwege het filmpje omhoog komt en weer verdwijnt. En banners: animerende reclame in verschillende formaten in de vorm van afbeeldingen. Hierbij ben ik tot de volgende onderzoeksvragen gekomen:

  1. Welke vorm van online adverteren op video websites wordt beter onthouden, met betrekking tot pre-roll advertenties, invideo advertenties of bannering. Gemeten naar het verschil per geslacht en in leeftijd.
  2. Onthouden mannen vaker een bepaalde vorm van adverteren dan vrouwen? (banners of pre-roll bijvoorbeeld).
  3. Zijn mensen die vaker online video’s bekijken minder geneigd om afgeleid te raken door advertenties?

Ik heb een online vragenlijst gemaakt en voor het onderzoek een website ontwikkeld die eruit ziet als een populaire videowebsite. Daarvoor heb ik 14.000 respondenten benaderd. Hieruit namen  uiteindelijk 1328 personen deel aan het onderzoek. Deze antwoorden zijn geanalyseerd en daarmee zijn de volgende antwoorden gekomen op mijn vragen

Het globale beeld is dat de pre-roll over het algemeen het meest opvalt. 45,38% kiest voor de pre-roll. Daarna komt de invideo met 39,47%, daarna de banner met 10,56%. Een verassende uitkomst is dat er ook mensen vrijwel “blind” zijn voor reclame want respectievelijk 4,38% van de respondenten uit het onderzoek vonden geen enkele reclame opvallen.

 

Advertentienaam

 

tabel-online-video

De pre-roll wordt het best onthouden door mannen. Bij vrouwen tot de 30 jaar vallen de pre-roll en de invideo ongeveer evenveel op. Maar bij vrouwen boven 30 jaar valt invideo 2,3 keer zoveel op als de pre-roll.

Ook opvallend is, dat hoe vaker men een video’s online kijkt, hoe minder de advertenties opvallen. Vooral bij de doelgroep die “1-5 keer dag en meer dan zes keer per dag” een video bekijkt.

Van de mensen die minder dan 1 keer per maand een video bekijken, heeft ook een aantal gekozen voor het antwoord “geen” op de vraag, welke advertentie het meest op viel. Het blijkt dat dit komt omdat die mensen, zo weinig video’s bekijken, dat men niet duidelijk begrijpt wat precies een commerciële boodschap is en wat niet.

 

Grafiek online video

Grafiek advertentievorm

Uit dit onderzoek blijkt ook dat mannen vaker online video’s kijken dan vrouwen, namelijk 2,5 keer meer. Dit gaat vooral op bij mannen en vrouwen die 1 tot 5 keer per dag een video kijken.

Als het gaat om “6 of meer video’s per dag kijken” scoren mannen ook hierbij hoger. Van deze groep kijken 4,4 keer zoveel mannen naar online video’s als vrouwen. Vooral in de leeftijdscategorie 16 tot 20 valt bij de mannen de pre-roll bijna 2,8 keer zoveel op als bij vrouwen.

Send this to friend