Tekst corrigeren Redigeer teksten volgens de 8 W’s van Team Nijhuis

03 okt 2014
.
Door: Jan Lievers
No votes yet.
Please wait...

57
(0)

Er ligt een nieuwe tekst voor je neus. Geschreven door een taalvaardig medewerker, jouw (marketing-) communicatiemedewerker of door een externe tekstschrijver. Hoe kun je beoordelen of deze tekst goed is of dat je nog moet redigeren? 

 

Briefing is de basis

Om te beginnen: kijk eerst zeer kritisch naar je eigen briefing: garbage in – garbage out. Als die volledig is, inclusief alle benodigde details en motivatie-achtergronden, dan is er een belangrijke stap gezet op weg naar een perfecte tekst.

Al eerder schreef ik de White paper ‘Reclameplanning. De 8 W’s van Team Nijhuis’. Daarin gebruik makend van de topische vragen die in de 70er jaren opgang maakten om informatie te stroomlijnen volgens een logische, gestructureerde gedachtegang om zo het gewenste eindresultaat van positief te kunnen beïnvloeden.

Meer dan 2000 jaar oud

De basis voor deze vragen werd al rond de 2e eeuw voor Christus gelegd door de Griekse filosoof Hermagoras van Temnos, onderwijzer in Retorica in het Romeinse rijk van die dagen. Hij formuleerde de volgende vragen: ‘Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis’ oftewel wie, wat, wanneer, waar, waarom, op welke wijze, met welke middelen, om daarmee de onderbouwing van zijn discussies op een logische wijze vorm te geven. De (belangrijke) toevoeging van de 8e W, ‘Welk effect is bereikt?’ is een logische aanvulling die in de jaren ‘70 is toegevoegd en nu – met alle ons ten dienste staande mogelijkheden van het meten van effecten- alleen maar toeneemt in belangrijkheid.

Afbeelding beoordelen van teksten via de 8 ws van team nijhuis

Systematische aanpak

De basis voor deze vragen werd al rond de 2e eeuw voor Christus gelegd door de Griekse filosoof Hermagoras van Temnos, onderwijzer in Retorica in het Romeinse rijk van die dagen. Hij formuleerde de volgende vragen: ‘Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis’ oftewel wie, wat, wanneer, waar, waarom, op welke wijze, met welke middelen, om daarmee de onderbouwing van zijn discussies op een logische wijze vorm te geven. De (belangrijke) toevoeging van de 8e W, ‘Welk effect is bereikt?’ is een logische aanvulling die in de jaren ‘70 is toegevoegd en nu – met alle ons ten dienste staande mogelijkheden van het meten van effecten- alleen maar toeneemt in belangrijkheid.

 

Checklist voor het redigeren van teksten

Waarom?
Is er een tekst nodig om iets over te brengen. Kan dat ook of beter met andere middelen (bijvoorbeeld beelden) en wat wil je ermee bereiken?

Wat wil je zeggen?
Bepaal je kernboodschap. Wat wil je precies overbrengen?

Wie wil je wat zeggen?
Nauwkeurige doelgroepbepaling inclusief benoemen alle sub-doelgroepen en beïnvloeders, bijvoorbeeld via het bepalen van Persona’s.

Waarmee wil je wat zeggen?
Waarvoor moet een tekst gemaakt worden? Elk middel heeft zijn eigen tekststrategie. Een perfecte tekst voor een brochure is bijvoorbeeld vaak volledig ongeschikt als SEO tekst voor je website.

Welke boodschap?
Wat wordt, op basis van je bepaalde kernboodschap, de echte concrete boodschap van de tekst?

Wijze waarop?
Hoe wordt de tekst gebruikt? Wordt deze aangevuld met visuals? Binnen welk creatief concept of umfeld moet deze tekst passen?

Wanneer wil je dat gaan zeggen?
Binnen welk tijdsbeeld speelt het openbaar maken van de teksten? Hoe lang moeten deze bruikbaar zijn?

Welk effect is bereikt?
In het streven naar optimaal rendement, kan via (voortdurende) feedback worden geanalyseerd of de geschreven tekst voldoet aan de gestelde doelen. In print kan niet meer worden bijgestuurd, in online communicatie wel.

Send this to friend