Social Media en arbeidsrecht

21 nov 2011
.
Door: Annemarie ten Brinke
No votes yet.
Please wait...

6
(0)

De eerste kennismaking met Team Nijhuis was afgelopen donderdag 27 oktober tijdens de vakpraatsessie Social Media Strategie. Een duidelijke uiteenzetting en ook goede interactie over wat Social Media voor ondernemend Nederland kan betekenen. Ondanks dat dit onderwerp al enige tijd mijn aandacht heeft, heb ik wederom mijn kennis kunnen uitbreiden.

De reden waarom Social Media al enige tijd mijn aandacht heeft, heeft te maken met het feit dat de Social Media invloed heeft op de relatie werkgever-werknemer. En laat nu dat laatste, de relatie werkgever-werknemer, mijn speelveld zijn.

Social Media biedt kansen en mogelijkheden, daar ben ik zeker van overtuigd. De communicatiekanalen en mogelijkheden zijn verveelvoudigd en het is vele malen gemakkelijker en (relatief) goedkoper om je in de markt te profileren. Zichtbaarheid creëren is tegenwoordig voor velen van ons gemakkelijk(er) te realiseren.

Maar Social Media levert ook spanningsvelden op. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de afweging van belangen wat betreft enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds de bescherming van bedrijfsgegevens en imagobehoud?

Met de komst van Social Media vervaagt steeds meer de lijn tussen werk en privé. Het delen van informatie dat voorheen niet zichtbaar was, is met de komst van Facebook/ Hyves/ Twitter (etc.) eenvoudig te delen. De werknemer die privé iets deelt over zijn werk – bijvoorbeeld zijn onvrede over bepaald beleid of gedrag – deelt dat nu op Facebook waar hij dat voorheen wellicht alleen deed op een verjaardag. Het grote verschil is dat hetgeen hij op Facebook publiceert zichtbaar is/kan zijn voor een veel grote groep, dan hij kon delen op die verjaardag. Met andere woorden negatieve informatie, dan wel informatie die schadelijk is voor het bedrijfsimago kan via Social Media veel sneller worden verspreid.

Wat nu dan te doen, hoor ik je denken? Denken en handelen in kansen en mogelijkheden, dat is mijn motto. Dit geldt dan ook voor Social Media! Weet wat je kan bereiken met het optimaal benutten van Social Media. Laat je waar nodig informeren en adviseren, om het vervolgens concreet te vertalen naar uw praktijk/ onderneming. Het beleid dat hieruit voortkomt, kun je het beste vertalen in een praktisch en toegankelijk Social Media Protocol. En om de risico’s en bedreigingen van Social Media vervolgens zo goed mogelijk te waarborgen, is mijn advies om in het betreffende Protocol hier concreet aandacht aan te besteden. Bepaal wat eventuele sancties zijn en zorg voor naleving en handhaving.

Social Media zal gaan werken voor jou en jouw werknemers! Tot slot richt ik mij tot Team Nijhuis en bedank hen voor het verzoek aan mij om als gast blogger onderdeel uit te maken van Vakpraat.
Wie schrijft die blijft, ook via Social Media!

Send this to friend