redenen-afscheid-google-adwords-bureau

7 redenen om afscheid te nemen van je Google AdWords bureau

Team Nijhuis

Google AdWords, een middel dat veel bedrijven enorm geholpen heeft om te groeien. Veel bedrijven besteden de inzet van Google AdWords uit aan een Google AdWords of digital marketing bureau. Een goede keuze, de ontwikkelingen gaan immers snel en het zelf onderhouden van de lopende campagnes een tijdrovende klus.

Veel ondernemers hebben hun succes te danken aan dit kanaal. Het keerpunt ligt in het jaar 2000. Sinds dan is het mogelijk om op zo’n grote schaal te adverteren en aansluiting te vinden bij potentiële klanten. Alleen maar lof voor dit kanaal dat zich sinds haar geboorte continue exponentieel innoveert ten gunste voor de eindgebruikers van de zoekmachine Google. Gebruikers blij, adverteerders blij, vind je ook niet?

Toch is het tegenwoordig wat minder rooskleurig dan zoals ik het hierboven beschrijf.

Marges verdwijnen als sneeuw voor de zon

Google AdWords is met de jaren complexer geworden dan ooit. De competitiviteit rondom zoekwoorden neemt alsmaar toe. Dit zie je terugkomen in steeds hogere klikkosten en alsmaar kleiner wordende marges. Google AdWords is een zeer volwassen kanaal dat gezien de resultaten logischerwijze door elke bedrijf die zich met digital marketing bezighoudt wordt ingezet. Bedrijven besteden Google AdWords uit aan specialistische bureaus, creëren inhouse-teams of kiezen voor een hybride vorm.

Het aantal bedrijven dat geheel afhankelijk is van de prestaties van Google AdWords neemt met de dag toe. De resultaten van de inzet van Google AdWords is een absoluut bedrijf kritisch terrein.

Gezien de toenemende complexiteit, competitiviteit en de noodzakelijke integrale digitale marketing kennis is het verstandig om periodiek te evalueren of het huidige resultaat uit Google AdWords bevredigend genoeg is. Voldoende resultaat vandaag en voldoende vertrouwen in het Google AdWords bureau voor de toekomst.

Twijfels over jouw Google Ads bureau? Vraag onze gratis Google Quickscan en en ontdek of jij meer leads, omzet en naamsbekendheid kunt genereren met je huidige Google Ads campagne.

Quickscan aanvragen

Om je tijdens dit evaluatiemoment handvatten te geven beschrijf ik 7 redenen om te overwegen om afscheid te nemen van het huidige Google AdWords bureau.

#1 De resultaten zijn niet positief

Het eerste signaal is overduidelijk en wellicht een open deur. De resultaten uit Google AdWords zijn niet positief. Hierin ligt menig falen verscholen. Wellicht werk je al jaren met je huidige bureau en is er nooit een duidelijk definitie van succes gedefinieerd. Zijn deze resultaatverwachtingen bijgesteld naarmate jullie samenwerking vordert en de markt verandert? Een goede samenwerking begint in ieder geval bij verwachtingsmanagement over de resultaten. In de praktijk zie ik veelal dat er een businesscase wordt opgesteld bestaande uit een drietal scenario’s, respectievelijk: een best case, worst case en een realistische case.

Dergelijke scenario’s worden bij aanvang van de samenwerking opgesteld en periodiek geëvalueerd, bijgesteld op voortschrijdend inzicht vanuit de klant-, bureau- of marktzijde. Als je je niet kunt herkennen in hetgeen dat ik hierboven beschrijf wil dit niet per definitie zeggen dat de resultaten niet positief zijn. Het geeft alleen aan dat het tijd wordt om met het Google AdWords bureau om tafel te gaan om dit alsnog uit te voeren. Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat de resultaten niet positief zijn en dat dit niet ligt aan het ontbreken van concrete verwachtingen op basis van resultaat. In dat geval zijn de overige redenen goed om door te lezen en jezelf af te vragen of je deze herkent.

#2 Conversies worden niet gemeten

Digitale marketing is extreem goed meetbaar. Desondanks zie ik in de praktijk veel accounts waarbij conversiemeting niet- of niet voldoende is ingericht. Buiten het feit dat dit absoluut een signaal is om afscheid te nemen, is het je goed recht om jouw Google AdWords bureau te vragen om eenvoudige key-metrics als: ROAS (Return on Ad Spend) en CPA (Cost Per Action). Het is immers een logische vraag om te stellen wat de inzet van Google AdWords nou eigenlijk oplevert versus de kosten, toch?

7 redenen om afscheid te nemen van je google adwords bureau conversies worden niet gemeten

Vraag tevens door welke actiepunten er zijn doorgevoerd naar aanleiding van deze inzichten. Helaas zul je vaak zien dat menig Google AdWords bureau hier niet het meest geruststellende antwoord op zal geven. Een absoluut signaal om de samenwerking te beëindigen of een pittig gesprek te voeren.

Een professioneel Google AdWords bureau zal niet alleen antwoord geven op deze vraag en deze zaken standaard opnemen in rapportages, maar gaat de dialoog aan over conversie attributie en de waarde van een klant op lange termijn (customer lifetime value).

Concreet: welke kanalen hebben allemaal bijgedragen aan een conversie én wat is een nieuwe klant op de lange termijn voor je waard? Eén van onze experts kan dit voor jou nakijken. Vraag gratis en vrijblijvend onze Quickscan aan.

#3 Slordige structuur in het Google AdWords account

Eén van de redenen om afscheid te nemen van jouw Google AdWords bureau is een slordige accountstructuur waarbij er veel kansen onbenut worden gelaten. Heb je geen toegang tot jouw Google AdWords account? Dat is helemaal een signaal om de samenwerking te beëindigen. Vooropgesteld dat je wel toegang hebt tot het account kun je een slordig opgezet Google AdWords account in grote lijnen herkennen aan de volgende zaken;

  1. Advertentiegroepen zonder advertenties.
  2. Advertentiegroepen zonder zoekwoorden.
  3. Advertentiegroepen met teveel zoekwoorden.
  4. Advertentiegroepen zonder negatieve zoekwoorden.
  5. Campagnes zonder sitelinks of minder dan 4 sitelinks.

In een AdWords account dat met bezieling en liefde wordt onderhouden zul je deze vijf zaken niet tegenkomen. Op het moment dat je deze zaken wel tegenkomt kun je twee conclusies trekken: Het Google AdWords bureau geeft niet de tijd en aandacht aan jouw campagne en er wordt geen gebruik gemaakt van technologie, zoals Google AdWords scripts.

Veel handelingen kunnen immers (semi) automatisch verlopen zodat jouw contactpersoon bezig kan zijn met zaken die nog meer waarde toevoegen in termen van meer leads, meer omzet en meer naamsbekendheid.

#4 Activiteit binnen een Google AdWords account

De reden waarom je de keuze hebt gemaakt om Google AdWords uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau heeft te maken met tijd, kennis en resultaat. Om als bureau resultaat te leveren moeten er activiteiten worden uitgevoerd. Klinkt logisch en simpel, de praktijk leert anders.

Hét signaal om afscheid te nemen is de constatering dat er geen of te weinig activiteiten worden ontplooit in jouw Google AdWords omgeving. Er zijn bureaus die dagelijks kleine aanpassingen verrichten en er zijn bureaus die periodiek veel wijzigingen doorvoeren. Er is in ieder geval één gemeenschappelijke factor: er is sprake van activiteit. Activiteit met de ondergrens dat het bureau dergelijke resultaten bewerkstelligd dat je elke dag blij bent dat je het hebt uitbesteed.

In jouw Google AdWords account kun je eenvoudig zien wat de mate van activiteit is geweest en welke activiteiten er hebben plaatsgevonden. Benieuwd hoe je dit kunt doen? Volg onderstaand stappenplan en concludeer zelf.

7 redenen om afscheid te nemen van je google adwords bureau stappenplan google adwords account

Twijfels over jouw Google Ads bureau? Vraag onze gratis Google Quickscan en en ontdek of jij meer leads, omzet en naamsbekendheid kunt genereren met je huidige Google Ads campagne.

Quickscan aanvragen

#5 Jouw concurrenten hebben meer resultaat dan jij

Via diverse tools en ook binnen het Google AdWords account krijg je een indicatie over de prestaties van jouw concurrenten. Valt het jou op dat jouw concurrenten beter presteren dan jijzelf? Dan loont het zich om dit nader te onderzoeken. Helemaal als jouw concurrenten de nieuwste technieken zichtbaar geïmplementeerd hebben in hun Google AdWords campagne.

Elk serieus digital marketing bureau is in ieder geval Google Partner. Dit betekent dat de experts die aan jouw campagne werken gecertificeerd zijn door Google én dat het bureau in kwestie samenwerkt met Google om voor jou het best mogelijk resultaat te halen. Er zijn ook Google Premier Partners.

Google AdWords bureaus met deze samenwerking werken intensiever samen met Google dan ‘normale’ Google Partners. Google stelt hogere eisen aan de medewerkers werkzaam bij een Google Premier Partner bureau in het aantal certificeringen dat zij moeten behalen. Kortweg zou je kunnen stellen dat deze experts beter gecertificeerd zijn. Daarnaast hebben Google Partners – en in het bijzonder Google Premier Partners – veelal toegang tot speciale functies en nieuwe mogelijkheden die Google AdWords ziet. Grote kans dat jouw concurrent een Google Premier Partner heeft als AdWords bureau en dat zij daarom gebruik kunnen maken van de nieuwste functies binnen Google AdWords.

7 redenen om afscheid te nemen van je google adwords bureau stappenplan google premier partner

Is jouw bureau geen Google Partner? Dan is dit een signaal dat de ervaring en de samenwerking met Google gering zal zijn. Als de resultaten conform verwachting zijn is het natuurlijk prima. Je weet echter niet wat het resultaat had kunnen zijn bij een Google Partner. De meeste bureaus hebben een zogenaamde Quickscan of review, die in veel gevallen gratis of tegen een gering bedrag aangeboden wordt ter kennismaking.

Het staat je als ondernemer natuurlijk altijd vrij om eens een second opinion aan te vragen om te kijken welke verbeterpunten een Google Partner of Google Premier Partner tegenkomt. Laat in deze Quickscan of review onderzoeken of jouw Google AdWords campagne meer resultaat zou kunnen opleveren. Eén van onze experts kan dit voor jou nakijken. Vraag gratis en vrijblijvend onze Quickscan aan.

#6 Niet de aandacht krijgen die je verdient

Ik verwacht dat je hier realistisch over zult zijn. Als je 500 euro per maand betaalt voor het beheren van jouw AdWords campagne kun je niet verwachten dat een expert er 20 uur per maand aandacht aan geeft.

If you pay peanuts you will get monkeys.

Ik neem aan dat je een professioneel Google AdWords bureau hebt ingeschakeld dat werkt met marktconforme tarieven. Zo niet? Dan doe je mijns inziens je eigen marketing te kort. Besef dat marketing dé groeimotor is van jouw bedrijf.

Bovendien betaalt elke serieuze partij zichzelf terug uit de meer opbrengst die zij voor jouw bedrijf genereren. Buiten dit feit is het wel zo prettig om voldoende aandacht te ontvangen van het bureau. Niet alleen in resultaat, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar ook in het sparren over jouw business. Het bureau spreekt immers dagelijks verschillende klanten. Uit deze gesprekken verkrijgt het bureau inzichten om de groei van jouw bedrijf te kunnen versterken en versnellen. Een sparringpartner die begaan is met jou als ondernemer. Zo zou het moeten zijn én dat mag je ook verwachten.

Herken je je bureau niet als bovenstaande partij? Dan is dit het 6e signaal om serieus te overwegen om kennis te maken met een nieuw bureau. Levert het bureau wel buitengewoon positief resultaat, maar krijg jij niet de aandacht die je verdient? Ook dan wordt het tijd om een gesprek aan te gaan en jouw verwachtingen uit te spreken.

#7 Jouw Google AdWords bureau groeit niet

Groei is een belangrijk gegeven voor bedrijven, ook voor jouw Google AdWords bureau.
Groei in omzet, aantal medewerkers, onderscheidingen, aantal klanten en kwaliteit. Een bureau moet niet stilstaan, zeker niet in de razendsnel veranderende digitale wereld waarin we leven. Een bureau dat groeit is een teken dat zij enerzijds innoveren en anderzijds succesvol resultaat bewerkstelligen voor haar klanten. Een Google AdWords bureau is immers direct afhankelijk van de groei van haar klanten.

Een bureau dat zelf groeit, laat haar klanten groeien en als ondernemer wil je groeien. Groeien in termen van meer leads, meer omzet en meer naamsbekendheid. Stilstand is achteruitgang.

Het is altijd goed om de dialoog aan te gaan met jouw Google AdWords bureau hoe hun eigen groei eruit ziet en wat de groeiplannen zijn. Groei is onlosmakelijk verbonden aan succesvol zijn voor klanten.

Vergeet bovendien niet te vragen welke rol Google AdWords speelt in de eigen marketing van je AdWords bureau. Practice what you preach. Waarom zou je immers zaken doen met een bureau dat zélf geen Google AdWords inzet?

Twijfels over jouw Google Ads bureau? Vraag onze gratis Google Quickscan en en ontdek of jij meer leads, omzet en naamsbekendheid kunt genereren met je huidige Google Ads campagne.

Quickscan aanvragen

Met deze redenen wil ik je graag inzicht geven in je huidige Google AdWords bureau. Herken jij je in één of meerdere van deze redenen? Knoop dan het gesprek aan met je Google AdWords bureau of ontdek dankzij deze Quickscan wat er beter kan. Iedereen wil meer leads, meer omzet en meer naamsbekendheid en je Google AdWords zou hieraan moeten bijdragen, geen kostenpost zijn.

Onze experts helpen je graag. Verkrijg inzicht en ontdek je kansen en verbeterpunten dankzij de gratis Google Quickscan. Vraag gratis en vrijblijvend onze Quickscan aan.

Deze blog is tevens op Marketingfacts.nl gepubliceerd.

Reacties op deze blog

Nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoe kan jouw bedrijf groeien met online marketing?

Ben jij benieuwd wat je nog kunt inzetten aan online marketing of wil je weten of jij wel alles eruit haalt wat erin zit? Met de Gratis Quickscan kijken wij naar jouw huidige inzet aan online marketing. Met de Quickscan geven wij aanbevelingen welke kansen en verbeterpunten er voor jouw bedrijf te benutten zijn. Gratis én vrijblijvend! Je zit nooit ergens aan vast. Ontdek het zelf!

Het start met onze gratis Quickscan!

Digitale marketing start met onze gratis Quickscan!

Klanten beoordelen Team Nijhuis met een 9/10 (68 beoordelingen ) Feedback Company

Michelle

Kan ik je helpen?

Quickscan aanvragen